• "Zaštitimo pčele - spasimo ekosistem"

  Naš je projekat konkretna podrška u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača putem grantova...
  Vidi više
 • „Urbane šume – znanje i učešće svih“

  🌳 Ovo mjesto ćemo zvati Šumarak, malu šumu u našem naselju 🌳
  Vidi više
 • SPAJZ.BA

  Proizvodi malih bosansko hercegovačkih proizvođača na jednom mjestu.
  Vidi više
 • Društveno poduzetništvo na djelu! www.spajz.ba
  Proizvodi malih bosansko hercegovačkih proizvođača na jednom mjestu.
  Vidi više
 • Šumarak ! Prva urbana šumica u Sarajevu🌿🌳🌲🌱🍃
  🌳🌲 Prve “Urbane šume” u BiH nalaze se u Novom Sarajevu, u naselju Hrasno i pored Srednje škole za okoliš i drvni dizajn - zovemo ih “Šumarak”! 🐦Postavljanjem kućica za ptice...
  Vidi više
 • Projekat "Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem"
  Pčele su ključni faktor održavanja ali I razvoja ekosistema a njihov broj I zdravlje preduslov. Naš je projekat konkretna podrška u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača putem grantova...
  Vidi više
 • LIVNO - Projekat "Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem"
  Projektom se težilo pomoći zapošljavanju i samozapošljavanju kroz pčelarstvo. Želja je dati zamaha razvoju pčelarstva povećanjem lokalnih proizvodnih kapaciteta (količina), kvalitete meda, i/ili stvoriti bolje uslove...
  Vidi više
Aktuelnosti

Projektom se težilo pomoći zapošljavanju i samozapošljavanju kroz pčelarstvo. Želja je dati zamaha razvoju pčelarstva povećanjem lokalnih proizvodnih kapaciteta (količina), kvalitete meda, i/ili stvoriti bolje uslove proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda. U tu svrhu su se odabranim korisnicima_cama dodjeljivali grantovi u opremi i materijalu u vrijednosti do 3.000 Eura, koji su definisani individualno i u skladu sa pojedinačnim potrebama. Projekat traje 18 mjeseci i u Livnu je podržano 23 korisnika_ce. Korisnici_ce (aplikanti_ce) imaju priliku prisustvovati i kvalitetnim edukacijama koje su sastavni dio Projekta.

PROJEKAT “ZASTITIMO PČELE, SPASIMO EKOSISTEM”

Završnom isporukom topionika za vosak pčelarima/kama u Tešnju i Ljubinju, juče je završena isporuka opreme i repromaterijala u Tešnju, Ljubinju, Milićima i Livnu. Projektom u ove četiri lokalne zajednice ukupno je podržano 98 pčelara_ki. Ukupna vrijednost ove direktne investicije u pčelarstvo je oko 320.000 Eura.

NODAS je u decembru 2021. godine započeo realizaciju projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” na području 4 opštine/općine/grada u Bosni i Hercegovini. Projekat koji je finansiran od strane njemačkog Saveznog ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementiran uz podršku njemačke organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe se polako privodi kraju. Svoj udio u sufinansiraju i provedbi su imali i opštine, udruženja pčelara i korisnici/ce.

Riječ je o projektu konkretne podrške u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača i udruženja. Ulaganjima se želilo pomoći zapošljavanju i samozapošljavanju kroz pčelarstvo, tj. dati zamah razvoju pčelarstva povećanjem lokalnih proizvodnih kapaciteta (količina), kvalitete meda, i/ili stvoriti bolje uslove proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda. U tu svrhu su se odabranim korisnicima_cama dodjeljivati grantovi isključivo u opremi i materijalu u vrijednosti do 3.000 Eura uz učešće korisnika od 15% vrijednosti opreme i materijala.

Projektom se težilo pomoći zapošljavanju i samozapošljavanju kroz pčelarstvo. Želja je dati zamaha razvoju pčelarstva povećanjem lokalnih proizvodnih kapaciteta (količina), kvalitete meda, i/ili stvoriti bolje uslove proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda. U tu svrhu su se odabranim korisnicima/cama dodjeljivali grantovi u opremi i materijalu u vrijednosti do 3.000 Eura, koji su definisani individualno i u skladu sa pojedinačnim potrebama. Projekat traje 18 mjeseci i u Tešnju je podržano 25 korisnika/ca. Korisnici/ce (aplikanti) imaju priliku prisustvovati i kvalitetnim edukacijama koje su sastavni dio Projekta.

Nodas čestita svim građanima/kama 21. mart - SVJETSKI DAN ŠUMA

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana šume jeste: „Zdrave šume za zdrave ljude“. Dan šuma, kojeg je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih naroda obilježava se svakog 21. marta još od 2012. godine, s ciljem podizanja svijesti o njihovoj važnosti. Na ovaj dan države se ohrabruju da poduzmu lokalne, nacionalne i međunarodne napore za organizovanje aktivnosti koje uključuju zaštitu i očuvanje šumskih ekosistema, s posebnim naglaskom na aktivnosti sadnje drveća. Od šuma zavisi 80% bioraznolikosti Zemlje, vrlo su značajne za naše zdravlje – od pročišćavanja zraka i vode, osiguranja hrane i lijekova pa do poboljšanja standarda života građana/ki korištenjem šumskih resursa.

Kao ekološki osvješteno, Udruženje za afirmaciju i razvoj društva NODAS je realizacijom projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“ dalo svoj doprinos poboljšanju stanja urbane ekologije/šumarstva na području opštine Novo Sarajevo. Naime, proteklih osam mjeseci uz aktivno učešće građana_ki MZ Trg heroja, te učenika_ca Srednje škole za okoliš i drvni dizajn i OŠ „Hrasno“ različitim aktivnostima doveli smo do povećanja sadnje visokog rastinja te gušćoj sadnji stabala na dvije lokacije u naselju Hrasno/Novo Sarajevo . Danas umjesto čistih ili rijetko pošumljenih zelenih površina imamo prave male šume u urbanom području Sarajeva. Urbanim pošumljavanjem se omogućava veći protok zraka, smanjenje buke, smanjenje temperature i još mnogo toga, a boravak u parkovima ima naročito dobar uticaj na mentalno zdravlje te socijalizaciju stanovništva. NODAS u narednom periodu ima namjeru nastaviti ovu pionirsku akciju i proširiti je na što veći broj urbanih sredina u cijeloj BiH.

Podizanjem svijesti o vrijednosti šuma, podižemo i svijest o važnosti očuvanja istih. Danas su šume, što zbog klimatskih promjena, što opštom čovjekovom nebrigom veoma ugrožene. Ovogodišnji moto Zdrave šume za zdrave ljude podcrtavaju vrijednost i značaj, kako zdravlja ljudi, tako i zdravlja šuma. Pomažući šumama da ostanu zdrave i vitalne to isto činimo i ljudima. Kako šetnja šumom blagotvorno utiče na fizičko i na psihičko zdravlje ljudi pozivamo sve građane_ke da iskoriste obližnje obronke naših predivnih planina i vrijeme provedu u prirodnom – šumskom ambijentu.

Projekat "ZAŠTITIMO PČELE, SPASIMO EKOSISTEM"

PČELARI/KE MILIĆA POMAŽU SUGRAĐANIMA U POTREBI

(DRUŠTVENO ODGOVORNI ANGAŽMAN PČELARA/KI U MILIĆIMA)

Članovi Udruženja pčelara/ki “Matica” Milići u saradnji s Udruženjem za razvoj  i afirmaciju društva u BiH – NODAS su organizovali prikupljanje i podjelu paketa stanovnicima opštine Milići kojima je najpotrebnijI i to za pet socijalno ugroženih porodica sa teškim imovinsko-materijalnim stanjem. Paketi su sadržavali med i druge pčelinje proizvode proizvedene u pčelinjacima vrijednih milićkih pčelara/ki.

Pčelari su poznati po društveno-korisnom djelovanju u lokalnoj zajednici a ovom prilikom su dio svojih ovogodišnjih prinosa poklonili sugrađanima u potrebi.

Dio je ovo projekta koji je za cilj imao podršku za 25 pčelara/ki, gdje su partneri NODAS-a obezbijedili košnice, vrcaljke, kade za otklapanje saća, topionike, razne kante za med, pčelarska odijela, satne osnove i pogače za prihranu pčela. Ukupna vrijednost investicije u kroz ovaj projekat u Milićima je iznosila oko 80.000 Eura. Cilj je olakšati postojećim pčelarima/kama dalji rad, poboljšati kvalitet i kvantitet meda i drugih pčelinjih proizvoda. Takođe, cilj je bio omogućiti kvalitetan start novim pčelarima/kama, a na koje će se oslanjati budućnost pčelarstva u Milićima. Ovom aktivnošću lokalni pčelari/ke pokazuju svoju zahvalnost za podršku koja im je trebala, ali i želju da predanim radom nastave tradiciju pčelarenja u Milićima.

Sarajevo, 17. 3. 2023. godine

Poziv za nabavku IT opreme za Udruženje pčelara

Referentni broj: PBOSBIH251-21-22-SUP12-SM

Pozivaju se svi zainteresovani da pošalju ponudu za nabavku IT opreme u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”, koji se finansira sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i opština/općina/grada Ljubinje, Milići, Tešanj i Livno, a implementira NODAS – Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH uz podršku njemačke nevladine organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transport i isporuku IT opreme za korisnike projekta – udruženja pčelara u četiri projektne sredine (Ljubinje, Milići, Tešanj i Livno).

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti. NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-a u cjelini.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba se pozivaju da preuzmu kompletan tender dosije na slijedećim linkovima:

 1. Annex IT Oprema za udruženja PBOSBIH251-21-22-SUP12-SM
 2. 7a GEN_2-4_Confirmation_of_Compliance_November_2020

ili zahtjevom na e-mail: nodas@nodas.ba.

Svi zainteresovani treba da dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tender dokumentacije, a krajnji rok za predaju zapečaćenih ponuda – lično ili poštom je 30. 3. 2023. godina (četvrtak) do 12:00 časova na adresu Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo.

Otvaranje ponuda će biti organizovano isti dan 30. 3. 2023. u 13:00 časova uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača, a koji se trebaju prethodno uredno najaviti.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati NODAS:

 • Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo;
 • tel: 033 618 323;
 • fax 033 618 324;
 • e-mail: nodas@nodas.ba
1 2 3 10
Aktuelno
aktuelnosti
Pogledajte aktuelne objave na našoj stranici.
Više informacija
Tenderi
tenderi banner
Pogledajte tendere koji su trenutno aktivni. 
Više informacija
Projekti
Projekti
Poslednji projekti NODAS-a, pročitajte nešto više o tome
Više informacija
Vezani članci i publikacije
Pročitajte šta ostali mediji pišu o nama i saznajte više ...
Više informacija
Ko smo mi ?
NODAS je lokalna, nevladina, neprofitna organizacija sa sjedištem u Sarajevu, registrovana u martu 2008. pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. NODAS je osnovan kako bi podržao održivi razvoj regiona, a putem razvoja i izgradnje kapaciteta.

Naša Vizija: Otvoreno, demokratsko društvo utemeljeno na aktivizmu, solidarnosti i povjerenju. Mi čvrsto vjerujemo da predani pojedinci i skupine doista mogu promijeniti svoje okruženje na bolje.
Naša Misija: „Biti inspiracija i potpora aktivnom sudjelovanju građana u izgradnji civilnog društva, te poticati i promicati volonterstvo, obrazovanje, razvoj poduzetništva, ruralni razvoj i ekologiju među mladima, ženama te marginaliziranim i ranjivim skupinama“.

about us
Naši partneri