Aktuelnosti
13/10/22
OBJAVLJUJEMO KONAČNI SPISAK KORISNIKA/CA PROJEKTA “ZAŠTITIMO PČELE, SPASIMO EKOSISTEM” ZA OPŠTINU LJUBINJE

Komisija Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS u proteklom periodu na području opštine Ljubinje je obavila 33 terenska obilaska i intervjua sa aplikantima/cama za grantove u sklopu projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“. U skladu sa kriterijima definisanim u projektu, komisija je donijela Odluku o uvrštavanju 20 aplikanata/ica na listu konačnih, tj. primarnih korisnika/ca. U prilogu se nalazi lista navedenih prvih 20 korisnika/ca, a na istoj je 8 aplikanata/ica iz kategorije „u daljnjem razmatranju“, kao i 5 u kategoriji „nije zadovoljio“.

Ubrzo će za artikle definisane u aplikacijama biti objavljen i tender, a po završetku tenderske procedure potpisivanje ugovora sa korisnicima/cama i nabavke. Komisijski će se razmatrati odabir i dodatnih korisnika/ca iz kategorije „u daljnjem razmatranju“. Broj dodatnih korisnika/ca će ovisiti o dostupnosti dodatnih sredstava i o tome ćemo naknadno obavijestiti aplikante/ice.

OVDJE možete pogledati konačnu listu.

28/09/22
OBJAVLJUJEMO KONAČNI SPISAK KORISNIKA PROJEKTA “ZAŠTITIMO PČELE, SPASIMO EKOSISTEM” ZA OPĆINU TEŠANJ

Komisija Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS u proteklom periodu obavila je 33 terenska obilaska i intervjua sa aplikantima za grantove u sklopu projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“. U skladu sa kriterijima definisanim u projektu, komisija je donijela Odluku o uvrštavanju 20 aplikanata na listu konačnih, tj primarnih korisnika. U prilogu se nalazi lista navedenih prvih 20 korisnika, a na istoj je 8 aplikanata iz kategorije „u daljnjem razmatranju“, kao i 5 u kategoriji „nije zadovoljio“.

Ubrzo će za artikle definisane u aplikacijama biti objavljen i tender, a po završetku tenderske procedure, potpisivanje ugovora sa korisnicima i nabavke, komisijski će se razmatrati odabir i dodatnih korisnika iz kategorije „u daljnjem razmatranju“. Broj dodatnih korisnika će ovisiti o dostupnosti dodatnih sredstava i o tome ćemo naknadno obavijestiti aplikante.

U prilogu možete pogledati samu listu OVDJE.

28/09/22
TENDER ZA ANIMATIVNI MATERIJAL ZA EDUKACIJE

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku ANIMATIVNOG MATERIJALA za potrebe NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta Urbane šume – znanje i učešće svih”.  

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Ponuđač treba preuzeti prilog/tabelu (Aneks 1) sa specifikacijama traženih proizvoda i izgled grafičke pripreme koja će se aplicirati OVDJE, te popuniti i poslati e-mailom, poštom ili lično na naznačenu adresu.

Obavezno navesti sve boje i varijante boja koje su na raspolaganju, kao i veličine (jakne i kape).  Obavezno poslati fotografije svih modela za sve artikle koji se daju u ponudi.

U nastavku su linkovi za grafičku pripremu traženih artikala:

A5-korice

Ceker promo

Kapa-traka za trčanje

Ranac-promo

Šumarak-logo

Kriterijumi za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno) i usklađenost sa specifikacijom naznačenom u prilogu/tabeli – Aneks 1.

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera:

Ponuda mora stići najkasnije do 5. 10. 2022. godine (srijeda) do 13:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom:

„SUP-6-22-Relaod2-SM“,

a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca. Obavezno je slanje precizne specifikacije.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiHKolodvorska 10, 71 000 SarajevoTelefon/faks: +387 33 618 323;                      +387 33 618 324

          Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 7. 10. 2022. godine.

12/09/22
TENDER ZA NABAVKU OPREME I ALATA ZA ODRŽAVANJE

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku opreme i alata za održavanje parkovskih površina za potrebe NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta “Urbane šume – znanje i učešće svih”.  

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Ponuđač treba preuzeti prilog/tabelu (Aneks 1) sa specifikacijama traženih proizvoda OVDJE, popuniti i poslati e-mailom, poštom ili lično na naznačenu adresu.

Kriterijumi za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno) i usklađenost sa specifikacijom naznačenom u prilogu/tabeli – Aneks 1.

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera:

          Ponuda mora stići najkasnije do  16. 09. 2022. godine do 11:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom:

„SUP-4-22-Relaod2-SM“,

a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca, te pošaljite na sljedeću adresu:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiHKolodvorska 10, 71 000 SarajevoTelefon/faks: +387 33 618-323;                      +387 33 618 324

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 19. 09. 2022. godine.

09/09/22
Prvi krug selekcije Ljubinje

U skladu sa Ugovorom o saradnji između Opštine Ljubinje i Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH –  Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” kao segment implementacije projekta utvrđena je lista aplikanata_ca koji su prošli prvu selekciju u projektu.

Aplikanti_ce će biti obiđeni na adresi stanovanja, te će se s njima obaviti intervjui o projektnoj ideji, socijalnoj slici porodice i planovima razvoja vlastite poslovne ideje.

Komisija NODAS-a i Opštine će prethodno najaviti obilazak aplikantima_cama, a sam obilazak je planiran za period između 12. i 20. septembra/rujna 2022. godine.

Eventualne žalbe i pitanja se mogu dostaviti putem email adrese nodas@nodas.ba ili putem telefona 033 618 323.

Utvrđenu listu aplikanata_ca, koji su prošli prvu selekciju, možete pogledati „OVDJE“.

06/09/22
Prvi krug selekcije Tešanj

U skladu sa Ugovorom o saradnji između Opštine Tešanj i Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH –  Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” kao segment implementacije projekta utvrđena je lista aplikanata_ca koji su prošli prvu selekciju u projektu.

Aplikanti_ce će biti obiđeni na adresi stanovanja, te će se s njima obaviti intervjui o projektnoj ideji, socijalnoj slici porodice i planovima razvoja vlastite poslovne ideje.

Komisija NODAS-a i Opštine će prethodno najaviti obilazak aplikantima_cama, a sam obilazak je planiran za period između 12. i 20. septembra/rujna 2022. godine.

Konačni spisak će biti objavljen po obilasku aplikanata_ca a najkasnije do 23. septembra/rujna 2022. godine.

Eventualne žalbe i pitanja se mogu dostaviti putem email adrese nodas@nodas.ba ili putem telefona 033 618 323.

Utvrđenu listu aplikanata_ca, koji su prošli prvu selekciju, možete pogledati OVDJE.

06/09/22
"Šumarak" - mala šuma u našem naselju - event

Udruženje NODAS, organizuje event pod nazivom:

Ovo mjesto ćemo zvati Šumarak, malu šumu u našem naselju

Iako je projekat usmjeren ka stanovnicima MZ Trg heroja - svi ste dobrodošli! Pozivamo Vas da se uključite u ovu lijepu priču, da učimo zajedno, osmislimo park i izgradimo ga! Ovom prilikom se nadamo lijepom druženju i razgovoru o projektu ali i uključenju u planirane edukacije te učešću zajednice. Dobrodošli!

Program:
Projekcija kratkog dokumentarca URBforDAN
Muzički program (živa svirka)
Prezentacija projekta i razgovor

Sve detalje kao možete pogledati  OVDJE

30/08/22
Javni oglas za prijem UN volontera/ke u zajednici u oblasti angažmana mladih, Novo Sarajevo

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) uz finansijsku podršku Evropske unije, objavljuje javni poziv za prijem UN volontera/ke u zajednici u oblasti angažmana mladih za područje Općine Novo Sarajevo.

Pozivaju se mlade osobe uzrasta od 18 do 30 godina koje su nastanjene na području Općine Novo Sarajevo, a koje ispunjavaju uslove navedene u oglasu, da se prijave za objavljenu poziciju. Javni poziv ostaje otvoren do 2.9.2022. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom se trebaju poslati na registry.ba@undp.org.

Odabrani/a UN volonter/ka će raditi u prostorijama Općine Novo Sarajevo sa dodijeljenom osobom, pružajući podršku u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD), građanskim/omladinskim udruženjima, kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou općine.

Ovo je odlična prilika za mlade entuzijaste da se uključe u rad lokalne institucije, angažmanom preko Volontera Ujedinjenih nacija (UNV) za pripravništvo/praktičan rad u trajanju od šest mjeseci, uz odgovarajuću naknadu za životne troškove. Osim toga, odabrani/a UN volonter/ka će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“ vještina (eng. soft skills). Volonter/ka će po završetku dobiti potvrdu o završenoj praksi/pripravništvu u svrhu kreiranja boljih šansi za zapošljavanje.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Više informacija možete pogledati na ovom LINKU

Rok za prijave je produžen te dodatne informacije o tome možete pogledati na LINKU

18/08/22
TENDER ZA NABAVKU PREHRAMBENIH ARTIKALA I OSVJEŽENJA ZA RADIONICE (SENDVIČI, SOKOVI, VODA)

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku prehrambenih artikala i osvježenja (sendviči, sokovi, voda) neophodnih za održavanje radionica za potrebe NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta Urbane šume – znanje i učešće svih”.  

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Ponuđač treba preuzeti prilog/tabelu (Aneks 1) sa specifikacijama traženih proizvoda OVDJE, popuniti i poslati e-mailom, poštom ili lično na naznačenu adresu.

Kriterijumi za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno) i usklađenost sa specifikacijom naznačenom u prilogu/tabeli – Aneks 1.

 

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera:

Ponuda mora stići najkasnije do srijede 24. 8. 2022. godine do 13:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: „SUP-3-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

 

 Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Kolodvorska 10, 71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

NAPOMENA: isporuka specificiranih i odabranih artikala će se obavljati sukcesivno u zavisnosti od potreba i termina održavanja radionica, a u periodu od septembra 2022. do kraja januara 2023. godine.

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 29. 8. 2022. godine.

 

S poštovanjem,

Šemsudin Maljević, Project Manager

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo

+387 33 618 323; +387 33 618 324

nodas@nodas.ba; semsudin@nodas.ba

www.nodas.ba

 

 

 

12/08/22
TENDER ZA NABAVKU OPREME ZA RADIONICE (STOLOVI, STOLICE, TENDE)

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku opreme za održavanje radionica za potrebe NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta Urbane šume – znanje i učešće svih”.  

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Ponuđač treba preuzeti prilog/tabelu (Aneks 1) sa specifikacijama traženih proizvoda OVDJE, popuniti i poslati poštom na naznačenu adresu.

Kriterijumi za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno) i usklađenost sa specifikacijom naznačenom u prilogu/tabeli – Aneks 1.

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera: ponuda mora stići najkasnije do 19. 8. 2022. godine do 11:00 sati, poštom ili lično sa naznakom:

„SUP-2-22-Relaod2-SM“,

a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca, te pošaljite na sljedeću adresu:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Kolodvorska 10, 71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                      +387 33 618 324

 

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 19. 8. 2022. godine.

12/08/22
TENDER ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta Urbane šume – znanje i učešće svih”.  

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Ponuđač treba preuzeti prilog/tabelu (Aneks 1) sa specifikacijama traženih proizvoda OVDJE, popuniti i poslati poštom na naznačenu adresu.

Kriterijumi za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno) i usklađenost sa specifikacijom naznačenom u prilogu/tabeli – Aneks 1.

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera: ponuda mora stići najkasnije do 19. 8. 2022. godine do 11:00 sati, poštom ili lično sa naznakom:

„SUP-1-22-Relaod2-SM“,

a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca, te pošaljite na sljedeću adresu:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Kolodvorska 10, 71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                      +387 33 618 324

 

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 19. 8. 2022. godine.

09/08/22
OGLAS ZA IZRADU WEB DIZAJNA, IT, FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJE

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga Izrade WEB dizajna, IT, foto I video dokumentacije a u sklopu projekta “Urbane šume – znanje i učešće svih”.

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 01.07.2022 godine sprovodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije. Odabrani ponuđač treba biti u mogućnosti početi sa radom odmah ili u što je moguće kraćem roku.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Za potrebe sprovedbe projekta “Urbane šume – znanje i učešće svih”, neophodan je angažman na realizaciji poslova preciziranih u Aneksu 1.

Zainteresovani ponuđači trebaju poslati putem email-a zahtjev za dokumentaciju (Aneks I – specifikacija).

Opis poslova: 

  1. WEB dizajn i web prezentacija
  2. Snimanje videa i fotodokumentacije (lokacija Novo Sarajevo)

Uslovi za konkurs:

Ponuđači mogu biti pravna lica sa područja Bosne I Hercegovine registrovana za pružanje usluga

Kriterijumi za dodjelu ugovora (maksimalno 25 bodova)

  • Reference [5 bodova]
  • Finansijska ponuda [20 bodova]

Prateća dokumentacija 

  1. Reference i/ili portfolio (moguće slanje putem email-a);
  2. Finansijska ponuda

Uslovi slanja ponuda i obavještenje o rezultatima tendera

 

 Ponuda mora stići najkasnije do

19.08.2022.god. do 11:00 sati, poštom ili lično sa naznakom: „SER-1-22-Relaod2-SM ,

a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca, te pošaljite na sljedeću adresu:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Kolodvorska 10, Sarajevo

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323; +387 33 618 324

 

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane. Timovi koji budu dostavili ponude mogu biti kontaktirani radi dodatnih pojašnjenja.

Samo odabrani timovi će biti obavješteni najkasnije do 21.08.2022.

 

S poštovanjem,

 Šemsudin Maljević, Project Manager

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Adresa: Kolodvorska 10, Sarajevo

Tel/faks: +387 33 618 323; +387 33 618 324

e-mail : nodas@nodas.ba; semsudin@nodas.ba  

nodas.ba

                                                                     

Ne možete pronaći ono što tražite ? Pogledajte arhivu.
arrow-right