Aktuelnosti
08/04/22
Razgovor sa predsjednikom Udruženja “Matica” Milići

Shodno projektu “Zaštitimo pčele – Spasimo ekosistem” koji je u realizacijii Udruženja Nodas, predstavljamo vam korisnika projekta Udruženje pčelara “Matica” Milići.  Imali smo priliku da popričamo sa predsjednikom udruženja, gospodinom Markom Tomićem, te da saznamo od kolike je važnosti za njih ovaj projekat, kao i da se bolje upoznamo sa historijom ovog Udruženja.

Udruženje “Matica” osnovano je 2004. godine, te broji više od 50 članova i upravljaju sa 1.500 košnica. Ovo malo udruženje čini čak i pet žena, koje se uspješno bave pčelarstvom, a svi smo svjesni da bavljenje ovim poslom mnogo zahtijeva, ali isto tako donosi mnogo draži i zadovoljstva.

Naš sagovornik je naveo primjer iz ličnog iskustva kada je 2006. godine ostao bez posla, te je tu priliku iskoristio da u “svijet pčelarstva” uloži 5.000 KM od otpremnine koja mu je ostala. Iste godine formirao je i rojeve, a tokom druge godine shvatio je da se rizik isplatio, pa mu se tako od uložene sume od 5.000 KM vratilo 8.000 KM, zahvaljujući toni meda od bagrema.

Pčelarstvo je posao, ali i hobi u koji se ulaže mnogo vremena i truda. Posljednjih godina bavljenje pčelarstvom postalo je sve zahtjevnije jer se promijenila svijest o pčelama i pčelinjim proizvodima – potražnja je mnogo veća u odnosu na prethodne godine.

Što se tiče Udruženja “Nodas”, Udruženje “Matica” je imalo u priliku da se prošle godine u decembru uključi u jedan projekat za koji naš sagovornik kaže da je veoma povoljan.

- “Zahvaljujući našoj lokalnoj zajednici, ali i Udruženju “Nodas” iz Sarajeva zajedno sa njemačkom Organizacijom “Help” i njihovim donacijama, naše Udruženje je korisnik jednog projekta, koji je izuzetno dobar iz više razloga, ali prije svega zbog konkretne pomoći u jačanju kapaciteta Udruženja kroz kupovinu mašina za preradu pčelarskog repromaterijala ali i treninga za upravu udruženja i pčelare sa područja opštine Milići.”
Pored Udruženja podržani su i sami pčelari sa grantovima u vrijednosti do 3.000 EUR, a gospodin Marko napominje da je Udruženje “Nodas” ovom prilikom niti i u jednom trenutku nije nametnulo odabir opreme već je ona bila izbor korisnika.

- “Pažljivo su saslušali naše potrebe, te su zajednički odredili opremu koja je nama najpotrebnija, tačnije za svakog aplikanta posebno. “

Rado ističe, da je zadovoljan sa ovim planom.

Ono po čemu se dodatno ističe Udruženje pčelara “Matica” u odnosu na druga pčelarska udruženja u BiH i RS-u, ogleda se kroz proizvodnju matica. Imaju registrovana četiri repro-centra kod Ministarstva poljoprivrede i šumarstava RS-a, čiji stručnjaci dolaze svaki mjesec u sezoni proizvodnje matice.
Proizvodnja matica godišnje je skoro oko 15.000 jedinki.  Prodaju ih po čitavoj BiH.
Proizvodnja matice predstavlja zahtijevan posao, ali isto tako i unosan.

Zahvaljujući Udruženju “Nodas”, uključio se i veliki broj mladih pčelara, kako bi se fokusirali na pokretanje posla. U ovom projektu učestvuju:

  • lokalna zajednica sa 35%,
  • udruženje Nodas koji implementira projektna sredstva njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju I razvoj BMZ PT %,
  • 20 aplikanata sa po 15%.

Ono što gospodin Marko očekuje jeste da će se pored ovih 20 odabranih aplikanata, priključiti još zainteresovanih mladih osoba, kada se budu vidjele prednosti samog Udruženja i prednosti od projekata koji se trenutno implementiraju, jer bez pomoći Udruženja teško se može sam započeti ovaj unosni posao.

Naš dragi sagovornik, dodatno je istakao zahvalnost Udruženju “Nodas” i njihovoj sveukupnoj organizaciji.

Napominje da ono što je pronašao u pčelarstvu nikad više ne bi mijenjao za drugi posao. Stoga, rado predlaže mladim ljudima da se ni u jednom trenutku ne dvoume, jer je pčelarstvo i hobi i posao u koji se čovjek zaljubi na prvu. Također, prednosti bavljenja pčelarstvom koje vrlo rado ističe, ogledaju se kroz mogućnost da čovjek pored bilo kojeg posla može imati par košnica za vlastite potrebe, a ko izrazi želju da se time profesionalno bavi, od toga će imati itekaku zaradu.

Na kraju, gospodin Marko nam je rekao da ovaj posao na početku bude kao hobi, sve dok se oslade med i prihodi, pa tek onda to postane profesija. Krajnji cilj im je da “poguraju” trenutne aplikante da se samostalno osposobe i da malo više pokrenu taj posao, te ako se za bar 10tak njih bude isplatilo, projekat je zasigurno uspio.

[su_image_carousel source="media: 2000,2001,2002,2003" slides_style="photo"]

07/04/22
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku pčelarske opreme za udruženje pčelara

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 Referentni broj:

PBOSBIH251-21-22-SUP6-SM;

za nabavku pčelarske opreme u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” koji se finansira sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj a implementira NODAS – Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH, uz podršku njemačke organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transport i isporuku pčelarske opreme, za korisnike projekta (udruženja pčelara) u Milićima, Tešanju i Livnu.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti.

NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-a u cjelini. Sva pravna lica, zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba, pozivaju se da preuzmu kompletan tender dosije i dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tender dokumentacije, a koja se može preuzeti od 8. 4. 2022. godine od 11:00 sati, zahtjevom na e-mail: nodas@nodas.ba.

Krajnji rok za predaju zapečaćenih ponuda je 18. 4. 2022. godine (ponedjeljak) do 11:00 sati – adresa Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo. Otvaranje ponuda će biti organizovano 18. 4. 2022. godine u 13:00 sati uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača koji se trebaju prethodno najaviti.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Udruženje NODAS na: tel +387 33 618 323; fax +387 33 618 324; e-mail: nodas@nodas.ba.

www.nodas.ba – facebook.com/nodas.ba/

07/03/22
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - za nabavku pčelarske opreme

Referentni brojevi:

BOS251-21-22-SUP1-SM; Opština Milići

BOS251-21-22-SUP2-SM Grad Livno

za nabavku pčelarske opreme u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” koji se finansira sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj a implementira NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH uz podršku njemačke organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transport i isporuku pčelarske opreme, materijala i rojeva za korisnike projekta u Opštini Milići i Gradu Livnu.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti.

NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-a u cjelini.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba, pozivaju se da preuzmu kompletan tender dosije i dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tender dokumentacije, koja se može preuzeti do 11.03.2022 u 12h, zahtjevom na e-mail: nodas@nodas.ba.

Krajnji rok za predaju zapečaćenih ponuda je 18.03.2022.god. (petak) do 11:00 sati na adresi Kolodvorska 10.

Otvaranje ponuda de biti organizovano 18.03.2022 u 13h uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača a koja se treba prethodno najaviti.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati NODAS.:

Tel +387 33 618 323; Fax +387 33 618 324 Mail: nodas@nodas.ba

23/02/22
Objavljujemo konačni spisak korisnika projekta "Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem" za Opštinu Milići

Komisija Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS u proteklom periodu obavila je 31 terenski obilazak i intervju sa aplikantima za grantove u sklopu projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“. U skladu sa kriterijima definisanim u projektu, komisija je donijela Odluku o uvrštavanju 20 aplikanata na listu konačnih, tj primarnih korisnika. U prilogu se nalazi lista navedenih prvih 20 korisnika, a na istoj je i 8 aplikanata iz kategorije „u daljnjem razmatranju“ te 3 koji neće biti podržani.

Ubrzo će za artikle definisane u aplikacijama biti objavljen i tender, a po završetku tenderske procedure, potpisivanje ugovora sa korisnicima i nabavke, komisijski će se razmatrati odabir i dodatnih korisnika iz kategorije „u daljnjem razmatranju“. Broj dodatnih korisnika će ovisiti o dostupnosti dodatnih sredstava i o tome ćemo naknadno obavijestiti aplikante.

U prilogu možete pogledati samu listu. "Ovdje"

23/02/22
Objavljujemo konačni spisak korisnika projekta "Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem" za Grad Livno

Komisija Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS u proteklom periodu obavila je 32 terenska obilaska i intervjua sa aplikantima za grantove u sklopu projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“. U skladu sa kriterijima definisanim u projektu, komisija je donijela Odluku o uvrštavanju 20 aplikanata na listu konačnih, tj primarnih korisnika. U prilogu se nalazi lista navedenih prvih 20 korisnika, a na istoj je i 11 aplikanata iz kategorije „u daljnjem razmatranju“.

Ubrzo će za artikle definisane u aplikacijama biti objavljen i tender, a po završetku tenderske procedure, potpisivanje ugovora sa korisnicima i nabavke, komisijski će se razmatrati odabir i dodatnih korisnika iz kategorije „u daljnjem razmatranju“. Broj dodatnih korisnika će ovisiti o dostupnosti dodatnih sredstava i o tome ćemo naknadno obavijestiti aplikante.

U prilogu možete pogledati samu listu. "Ovdje"

11/02/22
Objavljen spisak aplikanata i rezultata prve selekcije za grantove za Općinu Livno

U skladu sa ugovorom o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem" kao segment implementacije projekta donesena je lista aplikantica i aplikanata a koji su prošli prvu selekciju u projektu.

Aplikanti između rednih brojeva 1-31. će biti obiđeni na adresi stanovanja te će se obaviti intervjui o projektnoj ideji, socijalnoj slici porodice te planovima razvoja.

Komisija NODAS-a i Opštine će prethodno najaviti obilazak aplikantima a sam obilazak je planiran za period između 13. i 23. februara/veljače 2022. godine.

Konačni spisak korisnika će biti objavljen po obilasku aplikanata a najkasnije do 01. marta/ožujka 2022. godine.

Eventualne žalbe i pitanja se mogu dostaviti putem email adrese nodas@nodas.ba ili putem telefona 033 618 323.

U prilogu možete pogledati samu listu. "Ovdje"

31/01/22
Objavljen spisak aplikanata i rezultata prve selekcije za grantove za Opštinu Milići

U skladu sa ugovorom o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem" kao segment implementacije projekta donesena je lista aplikantica i aplikanata a koji su prošli prvu selekciju u projektu.

Aplikanti između rednih brojeva 1-31. će biti obiđeni na adresi stanovanja te će se obaviti intervjui o projektnoj ideji, socijalnoj slici porodice te planovima razvoja.

Komisija NODAS-a i Opštine će prethodno najaviti obilazak aplikantima a sam obilazak je planiran za period između 1. i 10. februara 2022. godine.

Konačni spisak će biti objavljen po obilasku aplikanata a najkasnije do 15. februara 2022. godine.

Eventualne žalbe i pitanja se mogu dostaviti putem email adrese nodas@nodas.ba ili putem telefona 033 618 323.

U prilogu možete pogledati samu listu:  „Ovdje“

Ne možete pronaći ono što tražite ? Pogledajte arhivu.
arrow-right