Predavanja za članice udruženja žena od strane VIP Drina u Konjicu, 10.03.2020.