Potpis ugovora sa korisnicama za uslužne djelatnosti u Opštini Konjic 28.05.2020.

Potpis ugovora sa korisnicama za uslužne djelatnosti u Opštini Konjic 28.05.2020.