Konačni spisak korisnica iz Općine Stolac

Nakon drugog kruga aplikacija i obilaska aplikantica na kućnim adresama, konačni spisak budućih korisnica Organizacije NODAS iz Općine Stolac je kako slijedi:
Adela Džemila; Stolac-Aladinići; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila
Armina Balavac; Stolac-Crnići; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila
Blaženka Obradović; Stolac-Crnići-Pješivac Kula; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila
Boja Bošković; Stolac; Ovčarstvo Zadovoljila
Boja Proleta; Stolac; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila
Ćamila Obradović; Stolac-Borojevići; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila
Daniela Raguž; Stolac-Aladinići; Vinogradarstvo Zadovoljila
Danijela Raguž; Stolac-Crnići; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila
Dragica Lukenda; Stolac-Bobanovo Selo; Stočna hrana i proizvodnja mlijeka Zadovoljila
Fatima Obradović; Stolac-Borojevići; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila
Ivana Raguž; Stolac-Kruševo; Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda Zadovoljila
Ivona Marčinko; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila
Ivona Perutina; Stolac-Crnići; Stočarstvo Zadovoljila
Lucijana Perić; Stolac-Poprati; Stočarstvo Zadovoljila
Majda Šetka; Stolac-Crnići-Prenj; Plastenička proizvodnja Zadovoljila
Melisa Hajdarović; Stolac-Crnići-Pješivac Kula; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila
Milenka Matić; Stolac-Bjelojevići Prerada mesa i pčelarstvo Zadovoljila
Rusmirka Čerkez; Stolac-Grad; Prerada voća Zadovoljila
Sanela Đemila; Stolac-Aladinići; Plastenička proizvodnja Zadovoljila
Slavica Pokrajčić; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila
Aiša Razić; Stolac-Gorica; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Alma Balavac; Stolac-Aladinići; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Amina Hamzić; Stolac-Crnići-Pješivac Kula; Vinogradarstvo U daljem razmatranju
Amra Obradović; Stolac-Borojevići; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Ana Palameta; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Angelina Pavlović; Stolac-Rotimlja; Pčelarstvo U daljem razmatranju
Dragica Jarak; Stolac-Grahovište-Njivice; Proizvodnja jaja U daljem razmatranju
Dragica Lukenda; Stolac-Bobanovo Selo; Stočna hrana i proizvodnja mlijeka U daljem razmatranju
Emina Balavac; Stolac-Aladinići; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Faketa Elezović; Stolac-Uzinovići-Bokulja; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Fatima Boškailo; Stolac-Hodovo; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Fatima Džemila; Stolac-Aladinići; Plastenička proizvodnja U daljem razmatranju
Fatima Kohnić; Stolac-Grad; Pčelarstvo U daljem razmatranju
Ferida Kohnić; Stolac-Donja Bitunja; Stočarstvo U daljem razmatranju
Fikreta Vuk; Stolac-Grad; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Habiba Hodžić; Stolac-Grad; Pčelarstvo i proizvodnja mlijeka U daljem razmatranju
Ivana Raguž; Stolac-Crnići-Prenj; Vinogradarstvo U daljem razmatranju
Ivanka Perić; Stolac-Crnići-Greda; Plastenička proizvodnja U daljem razmatranju
Ivanka Prkačin; Stolac-Crnići-Greda; Proizvodnja voća i povrća i Ljekobilje U daljem razmatranju
Ivanka Vujnović; Stolac-Bjelojevići; Pčelarstvo U daljem razmatranju
Jasmina Obradović; Stolac-Borojevići; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Jasminka Šetka; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Kristina Pažin; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Kristina Perić; Stolac-Hodovo-Trijebanj; Proizvodnja jaja U daljem razmatranju
Luca Kevo; Stolac-Bobanovo Selo; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Lucija Jurković; Stolac-Crnići-Greda; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Lucijana Perić; Stolac-Poprati; Stočarstvo U daljem razmatranju
Mara Perić; Stolac-Hodovo-Trijebanj; Stočna hrana U daljem razmatranju
Milica Matić; Stolac-Rotimlja; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Miljana Šutalo; Stolac-Vidovo Polje; Ljekobilje U daljem razmatranju
Mirjana Pažin; Stolac-Hodovo-Ljuca; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Mirsada Obradović; Stolac-Borojevići; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Nada Milanović; Stolac-Crnići-Pješivac Kula-Greda; Vinogradarstvo U daljem razmatranju
Ramiza Husković; Stolac-Rotimlja; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Regina Mijatović; Stolac-Aladinići-Dolumi; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Saja Džemila; Stolac-Aladinići; Plastenička proizvodnja U daljem razmatranju
Samija Elezović; Stolac-Uzinovići-Bokulja; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Snježana Raguž; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Suada Hajdarović; Stolac-Crnići-Pješivac Kula; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Šaćira Selimić; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Zdenka Moro; Stolac-Crnići-Kula; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Zdravka Kalfić; Stolac-Vidovo Polje; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju
Korisnice koje su U daljem razmatranju će se ocijenjivati u narednom periodu, te će i njihova imena biti objavljena!
Korisnice koje se ne nalaze na spisku nažalost nisu zadovoljile!