Konačni spisak korisnica iz Općine Jablanica

Nakon drugog kruga aplikacija i obilaska aplikantica na kućnim adresama, konačni spisak budućih korisnica Organizacije NODAS iz Općine Jablanica je kako slijedi:
1 Adila Šukman Jablanica-Grad Proizvodnja voća i povrća – Zadovoljila
2 Admira Bešić Jablanica-Ostrožac Proizvodnja voća i povrća – Zadovoljila
3 Aida Tucaković Jablanica-Ostrožac Plastenička proizvodnja – U daljem razmatranju
4 Aiša Kevrić Jablanica-Glogošnica-Dragan selo Prerada voća – Zadovoljila
5 Ajkuna Šabanović Jablanica-Glogošnica Prerada voća – Zadovoljila
6 Almedina Nezirić Jablanica-Djevor Uzgoj lješnjaka – U daljem razmatranju
7 Amela Maslo Jablanica-Donja Jablanica Pčelarstvo – Zadovoljila
8 Amila Čilić Jablanica-Slatina Plastenička proizvodnja – Zadovoljila
9 Amina Šehić Jablanica-Donja Jablanica-Glogošnica Pčelarstvo – U daljem razmatranju
10 Azra Kurić Jablanica-Slatina Proizvodnja voća i povrća – Zadovoljila
11 Danijela Džino Jablanica-Gornje Paprasko Proizvodnja voća i povrća – Zadovoljila
12 Edina Husrep Jablanica-Tošćanica Proizvodnja voća i povrća – Zadovoljila
13 Elma Čilić Jablanica-Sovići Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda – Zadovoljila
14 Elvedina Nezirić Jablanica-Grad Proizvodnja voća i povrća – Zadovoljila
15 Fatima Hindić Jablanica-Lug Plastenička proizvodnja – U daljem razmatranju
16 Fazila Čilić Jablanica-Sovići Pčelarstvo – U daljem razmatranju
17 Fazila Lulić Jablanica-Grad Proizvodnja voća i povrća – U daljem razmatranju
18 Hasna Čilić Jablanica-Djevor Proizvodnja voća i povrća i pčelarstvo – U daljem razmatranju
19 Hatidža Letuka Jablanica-Djevor Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda – U daljem razmatranju
20 Huma Čilić Jablanica-Djevor Plastenička proizvodnja – U daljem razmatranju
21 Indira Kadić Jablanica-Ostrožac Pčelarstvo – Zadovoljila
22 Irma Rizvić Jablanica-Doljani Proizvodnja voća i povrća – Zadovoljila
23 Lamija Turčinović-Garabin Jablanica-Grad Proizvodnja jaja – U daljem razmatranju
24 Maida Poljarević Jablanica-Zlate Sušenje voća i povrća – U daljem razmatranju
25 Majda Kevrić Jablanica-Glogošnica-Dragan selo Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda – Zadovoljila
26 Mirsada Tufek Jablanica-Donja Jablanica Proizvodnja voća i povrća i pčelarstvo – U daljem razmatranju
27 Ramiza Tufek Jablanica-Donja Jablanica Pčelarstvo – U daljem razmatranju
28 Reana Šabanović Jablanica-Glogošnica Pčelarstvo – U daljem razmatranju
29 Sabaheta Arfadžan Jablanica-Donja Jablanica Plastenička proizvodnja – Zadovoljila
30 Sadeta Hindić Jablanica -Donja Jablanica-Ivan Krst Proizvodnja voća i povrća – U daljem razmatranju
31 Samira Macić Jablanica-Gornje Paprasko Proizvodnja kozjeg mlijeka – Zadovoljila
32 Sedina Dlakić Jablanica-Glogošnica Proizvodnja voća i povrća – Zadovoljila
33 Sulta Proho Jablanica-Ostrožac-Glodnica Plastenička proizvodnja – Zadovoljila
34 Šemsa Šubara Jablanica-Lendava Pčelarstvo – U daljem razmatranju
35 Zehra Ćosić Jablanica-Grad Proizvodnja džemova – Zadovoljila
36 Zerina Klepo Jablanica-Čehari Plastenička proizvodnja – Zadovoljila
37 Zijada Šehić Jablanica-Grad Proizvodnja voća i povrća – U daljem razmatranju
O aplikanticama koje su u daljem razmatranju će se odlučivati nakon specificiranja artikala korisnica koje su zadovoljile kriterije Organizacije NODAS.