Objavljen spisak aplikanata i rezultata prve selekcije za grantove za Opštinu Milići

U skladu sa ugovorom o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” kao segment implementacije projekta donesena je lista aplikantica i aplikanata a koji su prošli prvu selekciju u projektu.

Aplikanti između rednih brojeva 1-31. će biti obiđeni na adresi stanovanja te će se obaviti intervjui o projektnoj ideji, socijalnoj slici porodice te planovima razvoja.

Komisija NODAS-a i Opštine će prethodno najaviti obilazak aplikantima a sam obilazak je planiran za period između 1. i 10. februara 2022. godine.

Konačni spisak će biti objavljen po obilasku aplikanata a najkasnije do 15. februara 2022. godine.

Eventualne žalbe i pitanja se mogu dostaviti putem email adrese nodas@nodas.ba ili putem telefona 033 618 323.

U prilogu možete pogledati samu listu:  „Ovdje“