Objavljujemo konačni spisak korisnika projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” za Grad Livno

Komisija Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS u proteklom periodu obavila je 32 terenska obilaska i intervjua sa aplikantima za grantove u sklopu projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“. U skladu sa kriterijima definisanim u projektu, komisija je donijela Odluku o uvrštavanju 20 aplikanata na listu konačnih, tj primarnih korisnika. U prilogu se nalazi lista navedenih prvih 20 korisnika, a na istoj je i 11 aplikanata iz kategorije „u daljnjem razmatranju“.

Ubrzo će za artikle definisane u aplikacijama biti objavljen i tender, a po završetku tenderske procedure, potpisivanje ugovora sa korisnicima i nabavke, komisijski će se razmatrati odabir i dodatnih korisnika iz kategorije „u daljnjem razmatranju“. Broj dodatnih korisnika će ovisiti o dostupnosti dodatnih sredstava i o tome ćemo naknadno obavijestiti aplikante.

U prilogu možete pogledati samu listu. “Ovdje”