POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – za nabavku pčelarske opreme

Referentni brojevi:

BOS251-21-22-SUP1-SM; Opština Milići

BOS251-21-22-SUP2-SM Grad Livno

za nabavku pčelarske opreme u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” koji se finansira sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj a implementira NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH uz podršku njemačke organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transport i isporuku pčelarske opreme, materijala i rojeva za korisnike projekta u Opštini Milići i Gradu Livnu.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti.

NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-a u cjelini.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba, pozivaju se da preuzmu kompletan tender dosije i dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tender dokumentacije, koja se može preuzeti do 11.03.2022 u 12h, zahtjevom na e-mail: nodas@nodas.ba.

Krajnji rok za predaju zapečaćenih ponuda je 18.03.2022.god. (petak) do 11:00 sati na adresi Kolodvorska 10.

Otvaranje ponuda de biti organizovano 18.03.2022 u 13h uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača a koja se treba prethodno najaviti.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati NODAS.:

Tel +387 33 618 323; Fax +387 33 618 324 Mail: nodas@nodas.ba