Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku pčelarske opreme za udruženje pčelara

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 Referentni broj:

PBOSBIH251-21-22-SUP6-SM;

za nabavku pčelarske opreme u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” koji se finansira sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj a implementira NODAS – Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH, uz podršku njemačke organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transport i isporuku pčelarske opreme, za korisnike projekta (udruženja pčelara) u Milićima, Tešanju i Livnu.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti.

NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-a u cjelini. Sva pravna lica, zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba, pozivaju se da preuzmu kompletan tender dosije i dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tender dokumentacije, a koja se može preuzeti od 8. 4. 2022. godine od 11:00 sati, zahtjevom na e-mail: nodas@nodas.ba.

Krajnji rok za predaju zapečaćenih ponuda je 18. 4. 2022. godine (ponedjeljak) do 11:00 sati – adresa Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo. Otvaranje ponuda će biti organizovano 18. 4. 2022. godine u 13:00 sati uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača koji se trebaju prethodno najaviti.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Udruženje NODAS na: tel +387 33 618 323; fax +387 33 618 324; e-mail: nodas@nodas.ba.

www.nodas.ba – facebook.com/nodas.ba/