“Networking”

Tokom protekle sedmice u organizaciji Udruženja za razvoj I afirmaciju društva u BiH – NODAS organizovano je umrežavanje udruženja pčelara a koje je imalo za cilj međusobno upoznavanje I razmjenu iskustava korisnika Projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”. Na ovom događaju učešće su uzeli predstavnici 4 projektna Udruženja iz 4 mjesta iz BiH – Udruženje pčelara “Kadulja” Ljubinje, Udruženje pčelara “Matica” Milići, Udruga pčelara “Li – Vrisak” Livno I Udruženje pčelara “Pčela” Tešanj.

NODAS je od 1.12.2021. godine pristupio implementaciji projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”, kojim je predviđena dodjela materijalnih donacija za ukupno 80 pčelara (koliko ih je projektom obuhvaćeno) i 4 udruženja pčelara iz 4 opštine/općine u BiH. Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) kao glavni donator, a implementiraće ga Udruženje NODAS uz superviziju njemačke nevladine organizacije Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u periodu od 1.12.2021 do 31.5.2023.

Predmetni “networking” je obilovao nizom aktivnosti, gdje se radilo na slijedećem:

  • Prezentacija projektnih aktivnosti.
  • Prezentacija rada udruženja.
  • Razmjena iskustava u provedbi Projekta.
  • Pripreme udruženja za sajmove.
  • Primpreme za učešće u narednom zajedničkom projektu.
  • Podizanje kvaliteta rada udruženja (treninzi, sadržaj i organizacija).
  • Planiranje obuka za pčelare na 4 predmetna područja.