Počela isporuka opreme za pčelare u Livnu

Danas je započela podjela materijala i opreme za pčelare, u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“. Projektom koji zajedno realizuju Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH – NODAS, Grad Livno, Udruga pčelara “Li-Vrisak” Livno i sami korisnici, obuhvaćeno je ukupno 22 korisnika u Livnu. U prvom navratu podijeljen je dio opreme, a uskoro očekujemo i nastavak isporuke, a sve prema planiranoj dinamici.

Na projekat su se mogli prijaviti svi oni koji se bave pčelarstvom bez obzira da li su članovi Udruženja.

 Jedan od ciljeva Projekta jeste poboljšanje situacije u pčelarstvu u Livnu, ali i prijeko potrebna pomoć mladim pčelarima i pčelarkama da započnu i održe proizvodnju meda i drugih pčelinjih proizvoda. Projekat će pomoći, jer će mladim ljudima omogućiti da dodatno poboljšaju svoj budžet. Pored direktne podrške za korisnike, u toku je i podrška Udruženju koje je direktni korisnik granta od 12.000 Eura. Ova sredstva biće usmjerena na povećanje kapaciteta Udruženja – najprije na proizvodnju neophodnih proizvoda  svojim članovima, kao što su pogače, satne osnove i sl.

NODAS je od 1.12.2021. godine pristupio implementaciji projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”, kojim je predviđena dodjela materijalnih donacija za ukupno 80 pčelara (koliko ih je projektom obuhvaćeno) i 4 udruženja pčelara iz 4 opštine/općine u BiH. Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) kao glavni donator, a implementiraće ga NODAS uz superviziju njemačke nevladine organizacije Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u periodu od 1.12.2021 do 31.5.2023.

  • Podjela opreme na dan  20.04.2022.
  • Podjela opreme na dan  28.04.2022.
  • Podjela opreme na dan  09.05.2022.