Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općinama Jablanica i Stolac

Od 01. Septembra 2018., Organizacija NODAS je započela realizaciju projekta “Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općinama Jablanica i Stolac”. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ, uz participaciju projektinh općina od po 35%. Ukupna vrijednost projekta je 243.000 EURA. Projekat je fokusiran na osnaživanje uloge žene u BH društvu, te će isključivo žene i moći aplicirati. Korisnice mogu biti sve socijalno ugrožene kategorije stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj sopstvene ekonomske aktivnosti. Posebnu podršku imaće aplikacije koje ispunjavaju postavljene uslove a koje su podnijete od strane mladih osoba, samohranih majki i žena sa trajnim invaliditetom. Gdje god je to moguće i svrsishodno, biće ohrabrivani i zajednički projekti. Odobrene donacije biće dodeljivane isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava, bez gotovinskih isplata. Prosječna vrijednost pojedinačne donacije određena je na protuvrijednost od 3.000 EUR za ideje iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane, strateški definirane između svake Opštine/Općine i Organizacije NODAS. U ovaj iznos pored opreme i/ili materijala biće uključena i provizija za obuku. Svaka korisnica  će biti u obavezi da sufinansira 15% od ukupnog iznosa donacije, da u roku od tri mjeseca od dobijanja opreme i/ili materijala registruje svoju aktivnost, da obavi 10 sati društveno-korisnog rada  za lokalnu zajednicu i da prisustvuje osnovnoj obuci određenoj od strane NODAS-a.

Projekat će trajati 8 mjeseci i podržati grantovima ukupno 40 korisnica na području dvije navedene općine, po jedno udruženje/kompaniju/zadrugu žena sa ciljem jačanja lanca vrijednosti, te će ovim projektom također biti brendirana najmanje 2 proizvoda s ciljem njihove promocije i daljeg plasmana na tržište. Potencijalne korisnice su sve žene iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj samostalnih poslovnih aktivnosti.

Projektom mogu biti podržane aktivnosti u oblasti plasteničke proizvodnje, malinarstva, pčelarstva i prerade hrane, a koje će rezultirati odgovarajućim mjesečnim prihodom, ovisno od dostupnih finansijskih sredstava i tržišnog potencijala svakog individualnog prijedloga.

Sve zainteresovane osobe mogu dobiti detaljne informacije o projektu i preuzeti formulare za prijavu putem telefona 033 646 889, kao i na jednoj od prezentacija koje će biti održane u sljedećim terminima:

 

Jablanica:

Dan Datum Mjesto Vrijeme Prostorije
Četvrtak 22.11.2018 Udruženje žena “Most” 10:00 Prostorije udruženja žena „Most“
Četvrtak 22.11.2018 Slatina 12:00 Prostrije O.Š. Područno odjelj. “Slatina”
Četvrtak 22.11.2018 Doljani 10:00 Društveni dom
Četvrtak 22.11.2018 Ostrožac 12:00 Prostrije O.Š. Područno odjelj.Ostrožac”
Petak 23.11.2018. Donja Jablanica 09:00 Prostorije MZ
Petak 23.11.2018. Glogošnica (Djevor) 11:00 Prostrije O.Š. Područno odjelj.Glogošnica
Petak 23.11.2018. Jablanica II 09:00 Društvena prostorija kolonija
Petak 23.11.2018. Ravna 11:00 Osnovna škola
Petak 23.11.2018. Jablanica 13:00 Sala za sastanke SP 32

 

Stolac:

DAN DATUM MJESTO VRIJEME PROSTORIJE
Ponedjeljak 19.11.2018. Stolac 11:00 Salon Općine Stolac
Ponedjeljak 19.11.2018. Kruševo, Boljuni, Bjelojevići 13:00 Dom Pušišta
Ponedjeljak 19.11.2018. Hodovo, Trijebanj, Rotimlja 11:00 O.Š. Hodovo
Ponedjeljak 19.11.2018. Pješivac Kula, Greda, Masline, Borojevići 13:00 O.Š. Rivine
Utorak 20.11.2018. Crnići, Aladinići 11:00 O.Š. Crnići
Utorak 20.11.2018. Bobanovo Selo, Jasoč 13:00 Dom kulture Bobanovo Selo
Utorak 20.11.2018. Prenj, Dolumi 11:00 O.Š. Prenj
Utorak 20.11.2018. Stolac 13:00 Salon Općine Stolac
Srijeda 21.11.2018. Stolac 11:00 Prostorije Udruženja žena “Orhideja”
Srijeda 21.11.2018. Stolac 13:00 Prostorije Udruženja žena “Plodovi Mediterana”
NOD2018-SS1-Application-form-full-BOSNIAN-NODAS1.pdf”