Završena isporuka opreme za pčelare u Opštini Milići

Završena je isporuka pčelarske opreme za pčelare u Opštini Milići u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”. Projektom, koji zajedno realizuju Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH – NODAS, opština Milići i Udruženje pčelara “Matica” Milići, obuhvaćeno je 23 korisnika.

Na projekat su se mogli prijaviti svi oni koji se bave pčelarstvom bez obzira da li su članovi Udruženja, a korisnici projekta kažu da su im uslovi pod kojima su mogli konkurisati na javni poziv bili povoljni. Projekat sastoji od nekoliko komponenti – pored direktne podrške za korisnike, u toku je i podrška Udruženju koje je direktni korisnik granta od 12 000 Eura. Sredstva  su usmjerene za povećanje kapaciteta Udruženja, odnosno za stvaranje mogućnosti proizvodnje neophodnog repromaterijala, opreme i sl. za svoje članove.

Vrijednost projekta prelazi 160 000 KM i to su do sada najveća ulaganja u pčelarstvo u opštini Milići. Realizacija projekta „Zaštitimo pčele spasimo ekosistem“ u opštini Milići je počela je prošle godine u decembru.

Jedan od ciljeva Projekta bio je poboljšanje situacije u pčelarstvu u Milićima, ali i prijeko potrebna pomoć mladim pčelarima i pčelarkama da započnu i održe proizvodnju meda i drugih pčelinjih proizvoda. Projekat će pomoći, jer će mladim ljudima omogućiti da dodatno poboljšaju vlastiti budžet.

Pored navedenog u okviru ovog projekta, Udruženje “NODAS” organizuje Obuku za sve zainteresovane osobe koje se žele baviti pčelarstvom, kao i obuku za napredne pčelare, te je shodno tome objavljen i Javni poziv za kojeg se vrše prijave do 15.maja/svibnja 2022.

Više o Javnom pozivu za obuku pčelara pogledajte na sljedećem linku.