Obavijest o održanim predavanjima po projektu „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem!” u opštini Ljubinje

Tokom ove sedmice u Ljubinju je održana serija predavanja i prezentacija projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem!” za potencijalne korisnike – aktivne pčelare/pčelarke i one koji to tek žele postati.

NODAS je u decembru 2021. godine započeo realizaciju projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem!” na području 4 opštine u Bosni i Hercegovini (Milići, Livno, Ljubinje i Tešanj), a u trenutno se projekat realizuje u Ljubinju i Tešnju.

Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj a implementira se uz podršku njemačke organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Svoj udio u sufinansiraju i sprovedbi imaju i odabrane projektne opštine i korisnici. Riječ je o projektu konkretne podrške u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača. Projektom će se podržati i rad lokalnih udruženja pčelara a sve su aktivnosti u konačnici u svrhu doprinosa očuvanju ekosistema šireg područja jer je djelovanje pčela ključni faktor održavanja ali i razvoja ekosistema a njihov broj i zdravlje preduslov.

Ulaganjima se želi pomoći zapošljavanju i samozapošljavanju kroz pčelarstvo, tj. dati zamaha razvoju pčelarstva povećanjem lokalnih proizvodnih kapaciteta (količina), kvalitete meda, i/ili stvoriti bolje uslove proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda. U tu svrhu će se odabranim korisnicima dodjeljivati grantovi u opremi i materijalu u vrijednosti do 3.000 Eura uz učešće korisnika od 15% vrijednosti opreme i materijala.

Korisnici (aplikanti) će imati priliku prisustvovati i kvalitetnim edukacijama a oprema i materijal se definišu individualno i u skladu sa pojedinačnim potrebama. Projekat će podržati najmanje 20 korisnika na području svake opštine. Potencijalni korisnici su isključivo osobe sa područja projektne opštine. Kod odabira će se, kroz selekciju aplikacija i rad komisije na terenu, u obzir uzimati ekonomsko stanje domaćinstva, kvalitet ideje i potencijal za razvoj. Određenu prednost će imati osobe iz ugroženih kategorija stanovništva mađutim i dalje uz uslov zdrave poslovne ideje. Odobrena pomoć biće distribuirana isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za djelatnost, bez gotovinskih isplata. Ukupna vrijednost investicije je 80.000 Eura.

Aplikaciju možete preuzeti na www.nodas.ba OVDJE te je isprintati i poslati na adresu navedenu u samoj aplikaciji. Aplicirati možete i slanjem aplikacije i skeniranih dokumenata (pogledati u samoj aplikaciji) na našu adresu nodas@nodas.ba.

Rok za predaju aplikacije je 15. avgust/kolovoz 2022. godine.

Sve zainteresovane osobe mogu dobiti detaljne informacije o projektu i/ili načinu apliciranja putem e-maila nodas@nodas.ba, ili telefona 033 618 323; 033 618 324.