Prvi krug selekcije Ljubinje

U skladu sa Ugovorom o saradnji između Opštine Ljubinje i Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH –  Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” kao segment implementacije projekta utvrđena je lista aplikanata_ca koji su prošli prvu selekciju u projektu.

Aplikanti_ce će biti obiđeni na adresi stanovanja, te će se s njima obaviti intervjui o projektnoj ideji, socijalnoj slici porodice i planovima razvoja vlastite poslovne ideje.

Komisija NODAS-a i Opštine će prethodno najaviti obilazak aplikantima_cama, a sam obilazak je planiran za period između 12. i 20. septembra/rujna 2022. godine.

Eventualne žalbe i pitanja se mogu dostaviti putem email adrese nodas@nodas.ba ili putem telefona 033 618 323.

Utvrđenu listu aplikanata_ca, koji su prošli prvu selekciju, možete pogledati „OVDJE“.