Aplikacije na trenutni projekt

10.12.2018. je rok za primanje aplikacija, a u ovom trenutku je na našu adresu stiglo 135 aplikacija izopština Jablanica i Stolac…