Obavijest / Announcement

Usljed izbijanja zaraze Korona virusom/Covid19 u Bosni i Hercegovini, jedan od najpogođenijih gradova bio je Konjic, ali to nije spriječilo Udruženje žena “Žena za Ženu” Konjic i njene članice da se angažuju i počnu šiti zaštitne maske za građane Konjica kako bi se zaštitili od ove pojave.

Organizacija HELP je danas kriznom štabu Civilne zaštite Općine Konjic i udruženju Žena za Ženu doniralo zaštitne rukavice, naočale, dezinfektivna sredstva, te je ovo bio povod posjete ovom udruženju…

Udruženje žena “Žena za Ženu” Konjic je korisnik granta organizacije NODAS kao dio projekta “Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica” finansiranog od strane njemačkog Federalnog Ministarstva za razvoj i ekonomsku saradnju.

 

Due to the outbreak of the Corona virus/Covid19 in Bosnia and Herzegovina, one of the most affected cities was Konjic, but this did not prevent the “Žena za Ženu” Association of Konjic and its members from engaging and starting to sew protective masks for Konjic citizens to protect themselves from this outbrake. HELP Organization donated today protective gloves, goggles, disinfectants to the Civil Protection of the Konjic Municipality as well as to this association and this was the reason of our visit…

Women’s Association “Žena za Ženu” Konjic is a beneficiary of a NODAS grant as part of the project “Empowerment of Women-led Agricultural, Craft and Service Enterprises in the Konjic, Kladanj and Vlasenica Municipalities” funded by the German Federal Ministry for Development and Economic Cooperation.