Monitoring isporučene opreme za uslužne djelatnosti pojedinačnim korisnicama i udruženju žena u Kladnju, Februar 2020.