Bosnian BS English EN German DE

Završena isporuka opreme za pčelare u Opštini Milići

Završena je isporuka pčelarske opreme za pčelare u Opštini Milići u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”. Projektom, koji zajedno realizuju Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH – NODAS, opština Milići i Udruženje pčelara “Matica” Milići, obuhvaćeno je 23 korisnika. Na projekat su se mogli prijaviti svi oni koji se bave pčelarstvom bez…

Više informacija

Počela isporuka opreme za pčelare u Livnu

Danas je započela podjela materijala i opreme za pčelare, u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“. Projektom koji zajedno realizuju Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH – NODAS, Grad Livno, Udruga pčelara “Li-Vrisak” Livno i sami korisnici, obuhvaćeno je ukupno 22 korisnika u Livnu. U prvom navratu podijeljen je dio opreme, a uskoro…

Više informacija

Potpisivanje ugovora u Tešnju

Tokom protekle sedmice u Tešnju je potpisan Ugovor za realizaciju projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”. Potpisivanju Ugovora prisustvovali su ispred Udruženja NODAS Šemsudin Maljević – projekt menadžer, ispred Općine Tešanj Suad Huskić – načelnik Općine i ispred Udruženja pčelara “Pčela” Tešanj Mahmo Husibegović – predsjednik Udruženja. Dogovorena je dinamika i daljnja realizacija projekta, kao i…

Više informacija

“Networking”

Tokom protekle sedmice u organizaciji Udruženja za razvoj I afirmaciju društva u BiH – NODAS organizovano je umrežavanje udruženja pčelara a koje je imalo za cilj međusobno upoznavanje I razmjenu iskustava korisnika Projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”. Na ovom događaju učešće su uzeli predstavnici 4 projektna Udruženja iz 4 mjesta iz BiH – Udruženje pčelara…

Više informacija

Razgovor sa predsjednikom Udruženja “Matica” Milići

Shodno projektu “Zaštitimo pčele – Spasimo ekosistem” koji je u realizacijii Udruženja Nodas, predstavljamo vam korisnika projekta Udruženje pčelara “Matica” Milići.  Imali smo priliku da popričamo sa predsjednikom udruženja, gospodinom Markom Tomićem, te da saznamo od kolike je važnosti za njih ovaj projekat, kao i da se bolje upoznamo sa historijom ovog Udruženja. Udruženje “Matica”…

Više informacija

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku pčelarske opreme za udruženje pčelara

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  Referentni broj: PBOSBIH251-21-22-SUP6-SM; za nabavku pčelarske opreme u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” koji se finansira sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj a implementira NODAS – Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH, uz podršku njemačke organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Poziv za dostavu ponuda…

Više informacija

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – za nabavku pčelarske opreme

Referentni brojevi: BOS251-21-22-SUP1-SM; Opština Milići BOS251-21-22-SUP2-SM Grad Livno za nabavku pčelarske opreme u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” koji se finansira sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj a implementira NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH uz podršku njemačke organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Poziv za dostavu ponuda…

Više informacija

Objavljujemo konačni spisak korisnika projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” za Opštinu Milići

Komisija Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS u proteklom periodu obavila je 31 terenski obilazak i intervju sa aplikantima za grantove u sklopu projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“. U skladu sa kriterijima definisanim u projektu, komisija je donijela Odluku o uvrštavanju 20 aplikanata na listu konačnih, tj primarnih korisnika. U prilogu se…

Više informacija

Objavljujemo konačni spisak korisnika projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” za Grad Livno

Komisija Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS u proteklom periodu obavila je 32 terenska obilaska i intervjua sa aplikantima za grantove u sklopu projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“. U skladu sa kriterijima definisanim u projektu, komisija je donijela Odluku o uvrštavanju 20 aplikanata na listu konačnih, tj primarnih korisnika. U prilogu se…

Više informacija

Objavljen spisak aplikanata i rezultata prve selekcije za grantove za Općinu Livno

U skladu sa ugovorom o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” kao segment implementacije projekta donesena je lista aplikantica i aplikanata a koji su prošli prvu selekciju u projektu. Aplikanti između rednih brojeva 1-31. će biti obiđeni na adresi stanovanja te će se obaviti…

Više informacija