Bosnian BS English EN German DE

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva

Dana 10.04.2019. u srijedu održana je prva od dvije edukacije-treninga za korisnice projekta “Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općinama Jablanica i Stolac”. Sve korisnice iz obje općine imale su priliku vidjeti, naučiti, te naposlijetku primjeniti znanja iz oblasti proizvodnje i prerade hrane od Prof.Dr. Asime Kurić, kao i marketinga od G-dina Berina…

Više informacija