Bosnian BS English EN German DE

Trenutne aktivnosti organizacije NODAS

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE Od 01. Jula 2019., Organizacija NODAS je započela realizaciju projekta “Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica”. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ, uz participaciju projektinh općina od po 37%. Ukupna vrijednost projekta…

Više informacija

Započeta realizacija projekta “Osnaživanje poljoprivrednih obrtničkih i uslužnih poduzeća”

Organizacija NODAS je započela realizaciju projekta “ Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica”. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ, uz participaciju projektinh općina od po 37%. Ukupna vrijednost projekta je 433.990 EURA. Ugovori sa načelnicima…

Više informacija