Bosnian BS English EN German DE

Objavljen spisak aplikanata i rezultata prve selekcije za grantove za Opštinu Milići

U skladu sa ugovorom o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” kao segment implementacije projekta donesena je lista aplikantica i aplikanata a koji su prošli prvu selekciju u projektu. Aplikanti između rednih brojeva 1-31. će biti obiđeni na adresi stanovanja te će se obaviti…

Više informacija