Bosnian BS English EN German DE

Objavljujemo konačni spisak korisnika projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” za Opštinu Milići

Komisija Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS u proteklom periodu obavila je 31 terenski obilazak i intervju sa aplikantima za grantove u sklopu projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“. U skladu sa kriterijima definisanim u projektu, komisija je donijela Odluku o uvrštavanju 20 aplikanata na listu konačnih, tj primarnih korisnika. U prilogu se…

Više informacija

Objavljujemo konačni spisak korisnika projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” za Grad Livno

Komisija Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS u proteklom periodu obavila je 32 terenska obilaska i intervjua sa aplikantima za grantove u sklopu projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“. U skladu sa kriterijima definisanim u projektu, komisija je donijela Odluku o uvrštavanju 20 aplikanata na listu konačnih, tj primarnih korisnika. U prilogu se…

Više informacija

Objavljen spisak aplikanata i rezultata prve selekcije za grantove za Općinu Livno

U skladu sa ugovorom o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” kao segment implementacije projekta donesena je lista aplikantica i aplikanata a koji su prošli prvu selekciju u projektu. Aplikanti između rednih brojeva 1-31. će biti obiđeni na adresi stanovanja te će se obaviti…

Više informacija