Monitoring isporuka Konjic, 13. i 21. 8. 2020.

Potpis ugovora sa korisnicama za poljoprivredne djelatnosti u Opštini Konjic 09.06.2020.

[supsystic-gallery id='28']

Potpis ugovora sa korisnicama za uslužne djelatnosti u Opštini Konjic 28.05.2020.

Potpis ugovora sa korisnicama za uslužne djelatnosti u Opštini Konjic 28.05.2020.

[supsystic-gallery id='27']

Predavanja za članice udruženja žena od strane VIP Drina u Konjicu, 10.03.2020.

Obavijest / Announcement

Usljed izbijanja zaraze Korona virusom/Covid19 u Bosni i Hercegovini, jedan od najpogođenijih gradova bio je Konjic, ali to nije spriječilo Udruženje žena "Žena za Ženu" Konjic i njene članice da se angažuju i počnu šiti zaštitne maske za građane Konjica kako bi se zaštitili od ove pojave.

Organizacija HELP je danas kriznom štabu Civilne zaštite Općine Konjic i udruženju Žena za Ženu doniralo zaštitne rukavice, naočale, dezinfektivna sredstva, te je ovo bio povod posjete ovom udruženju…

Udruženje žena “Žena za Ženu” Konjic je korisnik granta organizacije NODAS kao dio projekta “Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica” finansiranog od strane njemačkog Federalnog Ministarstva za razvoj i ekonomsku saradnju.

 

Due to the outbreak of the Corona virus/Covid19 in Bosnia and Herzegovina, one of the most affected cities was Konjic, but this did not prevent the "Žena za Ženu" Association of Konjic and its members from engaging and starting to sew protective masks for Konjic citizens to protect themselves from this outbrake. HELP Organization donated today protective gloves, goggles, disinfectants to the Civil Protection of the Konjic Municipality as well as to this association and this was the reason of our visit…

Women’s Association “Žena za Ženu” Konjic is a beneficiary of a NODAS grant as part of the project "Empowerment of Women-led Agricultural, Craft and Service Enterprises in the Konjic, Kladanj and Vlasenica Municipalities" funded by the German Federal Ministry for Development and Economic Cooperation.

Konačni spisak - Konjic

[pdf-embedder url="https://nodas.ba/wp-content/uploads/2020/02/Konačni-spisak-Konjic-za-objavu.pdf" title="Konačni spisak Konjic za objavu"]

U Jablanici potpisano 20 ugovora za podršku ženskom poduzetništvu

U skladu sa ugovorom o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas iz Sarajeva kroz projekat "Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općini Jablanica" 20 jablaničkih žena koje su aplicirale i zadovoljile propozicije u četvrtak 18.4.2019. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, potpisalo je ugovore.

Tim povodom, jablaničkim ženama se obratio Općinski načelnik Salem Dedić, uputivši im čestitke sa željom da predviđena sredstva iskoriste na najbolji mogući način, jer Općina Jablanica koja sufinansira ovaj projekat i na ovaj način potvrđuje svoju opredjeljenost podrške ženskom poduzezništvu i zapošljavanju žena.

Udruženje Nodas iz Sarajeva, organizacija Help i uz pomoć Ministarstva za razvoj SR Njemačke, realizuje projekat kojim će se podržati jablaničke žene koji se bave proizvodnjom hrane. Individualni grantovi su 3000 Eura u protivrijednosti u materijalu i opremi. Ukupan iznos projekta  iznosi oko 154.000 KM za općinu Jablanica.

Općina Jablanica je podržala projekat kroz sufinansiranje u iznosu od 30 posto sredstava. Udruženje žena "Most" Jablanica, učestvuje u ovom projektu sa vlastitim idejama u iznosu od nekih 12.000,00 eura.

Opcinsko vijece Jablanica
izvor. akta.ba

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva

Dana 10.04.2019. u srijedu održana je prva od dvije edukacije-treninga za korisnice projekta "Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općinama Jablanica i Stolac". Sve korisnice iz obje općine imale su priliku vidjeti, naučiti, te naposlijetku primjeniti znanja iz oblasti proizvodnje i prerade hrane od Prof.Dr. Asime Kurić, kao i marketinga od G-dina Berina Kulelije…
Predavanja su bila jako interaktivna, te su predavači imali dosta posla odgovoriti na brojna pitanja korisnica u obje općine…

Konačni spisak korisnica iz Općine Stolac

Nakon drugog kruga aplikacija i obilaska aplikantica na kućnim adresama, konačni spisak budućih korisnica Organizacije NODAS iz Općine Stolac je kako slijedi:

Adela Džemila; Stolac-Aladinići; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Armina Balavac; Stolac-Crnići; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Blaženka Obradović; Stolac-Crnići-Pješivac Kula; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Boja Bošković; Stolac; Ovčarstvo Zadovoljila

Boja Proleta; Stolac; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Ćamila Obradović; Stolac-Borojevići; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Daniela Raguž; Stolac-Aladinići; Vinogradarstvo Zadovoljila

Danijela Raguž; Stolac-Crnići; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Dragica Lukenda; Stolac-Bobanovo Selo; Stočna hrana i proizvodnja mlijeka Zadovoljila

Fatima Obradović; Stolac-Borojevići; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Ivana Raguž; Stolac-Kruševo; Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda Zadovoljila

Ivona Marčinko; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Ivona Perutina; Stolac-Crnići; Stočarstvo Zadovoljila

Lucijana Perić; Stolac-Poprati; Stočarstvo Zadovoljila

Majda Šetka; Stolac-Crnići-Prenj; Plastenička proizvodnja Zadovoljila

Melisa Hajdarović; Stolac-Crnići-Pješivac Kula; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Milenka Matić; Stolac-Bjelojevići Prerada mesa i pčelarstvo Zadovoljila

Rusmirka Čerkez; Stolac-Grad; Prerada voća Zadovoljila

Sanela Đemila; Stolac-Aladinići; Plastenička proizvodnja Zadovoljila

Slavica Pokrajčić; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Aiša Razić; Stolac-Gorica; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Alma Balavac; Stolac-Aladinići; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Amina Hamzić; Stolac-Crnići-Pješivac Kula; Vinogradarstvo U daljem razmatranju

Amra Obradović; Stolac-Borojevići; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Ana Palameta; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Angelina Pavlović; Stolac-Rotimlja; Pčelarstvo U daljem razmatranju

Dragica Jarak; Stolac-Grahovište-Njivice; Proizvodnja jaja U daljem razmatranju

Dragica Lukenda; Stolac-Bobanovo Selo; Stočna hrana i proizvodnja mlijeka U daljem razmatranju

Emina Balavac; Stolac-Aladinići; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Faketa Elezović; Stolac-Uzinovići-Bokulja; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Fatima Boškailo; Stolac-Hodovo; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Fatima Džemila; Stolac-Aladinići; Plastenička proizvodnja U daljem razmatranju

Fatima Kohnić; Stolac-Grad; Pčelarstvo U daljem razmatranju

Ferida Kohnić; Stolac-Donja Bitunja; Stočarstvo U daljem razmatranju

Fikreta Vuk; Stolac-Grad; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Habiba Hodžić; Stolac-Grad; Pčelarstvo i proizvodnja mlijeka U daljem razmatranju

Ivana Raguž; Stolac-Crnići-Prenj; Vinogradarstvo U daljem razmatranju

Ivanka Perić; Stolac-Crnići-Greda; Plastenička proizvodnja U daljem razmatranju

Ivanka Prkačin; Stolac-Crnići-Greda; Proizvodnja voća i povrća i Ljekobilje U daljem razmatranju

Ivanka Vujnović; Stolac-Bjelojevići; Pčelarstvo U daljem razmatranju

Jasmina Obradović; Stolac-Borojevići; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Jasminka Šetka; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Kristina Pažin; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Kristina Perić; Stolac-Hodovo-Trijebanj; Proizvodnja jaja U daljem razmatranju

Luca Kevo; Stolac-Bobanovo Selo; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Lucija Jurković; Stolac-Crnići-Greda; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Lucijana Perić; Stolac-Poprati; Stočarstvo U daljem razmatranju

Mara Perić; Stolac-Hodovo-Trijebanj; Stočna hrana U daljem razmatranju

Milica Matić; Stolac-Rotimlja; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Miljana Šutalo; Stolac-Vidovo Polje; Ljekobilje U daljem razmatranju

Mirjana Pažin; Stolac-Hodovo-Ljuca; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Mirsada Obradović; Stolac-Borojevići; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Nada Milanović; Stolac-Crnići-Pješivac Kula-Greda; Vinogradarstvo U daljem razmatranju

Ramiza Husković; Stolac-Rotimlja; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Regina Mijatović; Stolac-Aladinići-Dolumi; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Saja Džemila; Stolac-Aladinići; Plastenička proizvodnja U daljem razmatranju

Samija Elezović; Stolac-Uzinovići-Bokulja; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Snježana Raguž; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Suada Hajdarović; Stolac-Crnići-Pješivac Kula; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Šaćira Selimić; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Zdenka Moro; Stolac-Crnići-Kula; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Zdravka Kalfić; Stolac-Vidovo Polje; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Korisnice koje su U daljem razmatranju će se ocijenjivati u narednom periodu, te će i njihova imena biti objavljena!

Korisnice koje se ne nalaze na spisku nažalost nisu zadovoljile!

Konačni spisak korisnica iz Općine Jablanica

Nakon drugog kruga aplikacija i obilaska aplikantica na kućnim adresama, konačni spisak budućih korisnica Organizacije NODAS iz Općine Jablanica je kako slijedi:

1 Adila Šukman Jablanica-Grad Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

2 Admira Bešić Jablanica-Ostrožac Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

3 Aida Tucaković Jablanica-Ostrožac Plastenička proizvodnja - U daljem razmatranju

4 Aiša Kevrić Jablanica-Glogošnica-Dragan selo Prerada voća - Zadovoljila

5 Ajkuna Šabanović Jablanica-Glogošnica Prerada voća - Zadovoljila

6 Almedina Nezirić Jablanica-Djevor Uzgoj lješnjaka - U daljem razmatranju

7 Amela Maslo Jablanica-Donja Jablanica Pčelarstvo - Zadovoljila

8 Amila Čilić Jablanica-Slatina Plastenička proizvodnja - Zadovoljila

9 Amina Šehić Jablanica-Donja Jablanica-Glogošnica Pčelarstvo - U daljem razmatranju

10 Azra Kurić Jablanica-Slatina Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

11 Danijela Džino Jablanica-Gornje Paprasko Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

12 Edina Husrep Jablanica-Tošćanica Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

13 Elma Čilić Jablanica-Sovići Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda - Zadovoljila

14 Elvedina Nezirić Jablanica-Grad Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

15 Fatima Hindić Jablanica-Lug Plastenička proizvodnja - U daljem razmatranju

16 Fazila Čilić Jablanica-Sovići Pčelarstvo - U daljem razmatranju

17 Fazila Lulić Jablanica-Grad Proizvodnja voća i povrća - U daljem razmatranju

18 Hasna Čilić Jablanica-Djevor Proizvodnja voća i povrća i pčelarstvo - U daljem razmatranju

19 Hatidža Letuka Jablanica-Djevor Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda - U daljem razmatranju

20 Huma Čilić Jablanica-Djevor Plastenička proizvodnja - U daljem razmatranju

21 Indira Kadić Jablanica-Ostrožac Pčelarstvo - Zadovoljila

22 Irma Rizvić Jablanica-Doljani Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

23 Lamija Turčinović-Garabin Jablanica-Grad Proizvodnja jaja - U daljem razmatranju

24 Maida Poljarević Jablanica-Zlate Sušenje voća i povrća - U daljem razmatranju

25 Majda Kevrić Jablanica-Glogošnica-Dragan selo Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda - Zadovoljila

26 Mirsada Tufek Jablanica-Donja Jablanica Proizvodnja voća i povrća i pčelarstvo - U daljem razmatranju

27 Ramiza Tufek Jablanica-Donja Jablanica Pčelarstvo - U daljem razmatranju

28 Reana Šabanović Jablanica-Glogošnica Pčelarstvo - U daljem razmatranju

29 Sabaheta Arfadžan Jablanica-Donja Jablanica Plastenička proizvodnja - Zadovoljila

30 Sadeta Hindić Jablanica -Donja Jablanica-Ivan Krst Proizvodnja voća i povrća - U daljem razmatranju

31 Samira Macić Jablanica-Gornje Paprasko Proizvodnja kozjeg mlijeka - Zadovoljila

32 Sedina Dlakić Jablanica-Glogošnica Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

33 Sulta Proho Jablanica-Ostrožac-Glodnica Plastenička proizvodnja - Zadovoljila

34 Šemsa Šubara Jablanica-Lendava Pčelarstvo - U daljem razmatranju

35 Zehra Ćosić Jablanica-Grad Proizvodnja džemova - Zadovoljila

36 Zerina Klepo Jablanica-Čehari Plastenička proizvodnja - Zadovoljila

37 Zijada Šehić Jablanica-Grad Proizvodnja voća i povrća - U daljem razmatranju

O aplikanticama koje su u daljem razmatranju će se odlučivati nakon specificiranja artikala korisnica koje su zadovoljile kriterije Organizacije NODAS.