Sajam u Kladnju 07.08.2020, na kojem su učestvovale korisnice projekta “osnaživanje ženskog preduzetništva"

Sajam "Žena Ženi Kladanj 2020"

07. avgusta 2020. godine u Kladnju je održan sajam pod nazivom “Žena Ženi Kladanj 2020” kojeg je realizovala Organizacija NODAS. Sajam je dio aktivnosti u realizaciji projektaOsnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica”. Događaju su prisustvovali zvaničnici Vlade tuzlanskog Kantona, Općine Kladanj te mnogobrojni građani Kladnja uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Ukupno 30 korisnica iz sve tri projektne općine izlagale su svoje proizvode i usluge na ovom sajmu. Takođe, na sajmu su svoje izložbene prostore imali i udruženja žena iz Kladnja, Konjica, Vlasenice i Jablanice.

 

Isporuka poljoprivredne mehanizacije i opreme u Kladnju i Vlasenici, 16.04.2020.

POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM UBLAŽITI POSLJEDICE PANDEMIJE

 

U okviru projekta “ Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u opštinama Konjic, Kladanj i Vlasenica” obavljena je primopredaja poljoprivredne mehanizacije koju je za 24 korisnice iz oblasti poljoprivrede, na području projektnih opština obezbijedilo Udruženje za razvoj i afirmaciju društva NODAS iz Sarajeva.

Projekat je, ujedno, odgovor na novonastalu situaciju i olakšanje ekonomskih posljedica korona virusa.

 

Budući da se u ovakvoj situaciji od strane Državnih i entiteskih institucija sugeriše povećana poljoprivredna proizvodnja, odlučili smo da podržimo poljoprivredni sektor koji je značajna komponenta u ukupnoj privrednoj strukturi Bosne i Hercegovine. Osim ekonomskog, značaj poljoprivrednog sektora se ogleda i u socijalnim i ekološkim aspektima, te formalnom i neformalnom zapošljavanju stanovništva, posebno u ruralnim područjima. Uz to, veliki broj stanovnika projektnih opština se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao dodatnim zanimanjem u cilju proizvodnje i obezbjeđenja hrane za sopstvenu upotrebu. Učešće poljoprivrede u ovom vremenu kada smo pogođeni pandemijom će dobiti najznačajniju ulogu u proizvodnji hrane vlastitim kapacitetima.

 

U ovoj situaciji prioritet je proizvodnja dovoljne količine hrane za podmirivanje potreba domaćeg stanovništva. Mnogo je poljoprivrednih površina koje čekaju obradu, a da bi ubrzali procese obrade, sadnje i podizanja kultura, značajnu ulogu ima poljoprivredna mehanizacija bez koje je današnja poljoprivredna proizvodnja nezamisliva. Uprkos aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, oprema i poljoprivredna mehanizacija nabavljene su prije početka proljetnih poljoprivrednih radova, što je korisnicima projekta omogućilo da na vrijeme izvrše pripreme zemljišta.

 

Projekat ukupne vrijednosti 433.999,00 € finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ, uz participaciju projektinh Opština od po 37% i uz superviziju Help - Hilfe zur Selbsthilfe.

 

Projekat će trajati do kraja Januara 2021. godine, a u okviru projektnih aktivnosti biće organizovane različite obuke, kako za pojedinačne korisnice, tako i za Udruženja žena u sve tri opštine.

 

Isporuka poljoprivredne mehanizacije i opreme u Vlasenici i Kladnju, 14.04.2020.

POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM UBLAŽITI POSLJEDICE PANDEMIJE

U okviru projekta “ Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u opštinama Konjic, Kladanj i Vlasenica” obavljena je primopredaja poljoprivredne mehanizacije koju je za 24 korisnice iz oblasti poljoprivrede, na području projektnih opština obezbijedilo Udruženje za razvoj i afirmaciju društva NODAS iz Sarajeva.

Projekat je, ujedno, odgovor na novonastalu situaciju i olakšanje ekonomskih posljedica korona virusa.

 

Budući da se u ovakvoj situaciji od strane Državnih i entiteskih institucija sugeriše povećana poljoprivredna proizvodnja, odlučili smo da podržimo poljoprivredni sektor koji je značajna komponenta u ukupnoj privrednoj strukturi Bosne i Hercegovine. Osim ekonomskog, značaj poljoprivrednog sektora se ogleda i u socijalnim i ekološkim aspektima, te formalnom i neformalnom zapošljavanju stanovništva, posebno u ruralnim područjima. Uz to, veliki broj stanovnika projektnih opština se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao dodatnim zanimanjem u cilju proizvodnje i obezbjeđenja hrane za sopstvenu upotrebu. Učešće poljoprivrede u ovom vremenu kada smo pogođeni pandemijom će dobiti najznačajniju ulogu u proizvodnji hrane vlastitim kapacitetima.

 

U ovoj situaciji prioritet je proizvodnja dovoljne količine hrane za podmirivanje potreba domaćeg stanovništva. Mnogo je poljoprivrednih površina koje čekaju obradu, a da bi ubrzali procese obrade, sadnje i podizanja kultura, značajnu ulogu ima poljoprivredna mehanizacija bez koje je današnja poljoprivredna proizvodnja nezamisliva. Uprkos aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, oprema i poljoprivredna mehanizacija nabavljene su prije početka proljetnih poljoprivrednih radova, što je korisnicima projekta omogućilo da na vrijeme izvrše pripreme zemljišta.

 

Projekat ukupne vrijednosti 433.999,00 € finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ, uz participaciju projektinh Opština od po 37% i uz superviziju Help - Hilfe zur Selbsthilfe.

 

Projekat će trajati do kraja Januara 2021. godine, a u okviru projektnih aktivnosti biće organizovane različite obuke, kako za pojedinačne korisnice, tako i za Udruženja žena u sve tri opštine.

 

 

 

 

 

Predavanja za članice udruženja žena od strane VIP Drina u Vlasenici i Kladnju, 06.03.2020.

Monitoring isporučene opreme za uslužne djelatnosti pojedinačnim korisnicama i udruženju žena u Vlasenici, Februar 2020.

Monitoring isporučene opreme za uslužne djelatnosti pojedinačnim korisnicama i udruženju žena u Kladnju, Februar 2020.

Obavijest / Announcement

Usljed izbijanja zaraze Korona virusom/Covid19 u Bosni i Hercegovini, jedan od najpogođenijih gradova bio je Konjic, ali to nije spriječilo Udruženje žena "Žena za Ženu" Konjic i njene članice da se angažuju i počnu šiti zaštitne maske za građane Konjica kako bi se zaštitili od ove pojave.

Organizacija HELP je danas kriznom štabu Civilne zaštite Općine Konjic i udruženju Žena za Ženu doniralo zaštitne rukavice, naočale, dezinfektivna sredstva, te je ovo bio povod posjete ovom udruženju…

Udruženje žena “Žena za Ženu” Konjic je korisnik granta organizacije NODAS kao dio projekta “Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica” finansiranog od strane njemačkog Federalnog Ministarstva za razvoj i ekonomsku saradnju.

 

Due to the outbreak of the Corona virus/Covid19 in Bosnia and Herzegovina, one of the most affected cities was Konjic, but this did not prevent the "Žena za Ženu" Association of Konjic and its members from engaging and starting to sew protective masks for Konjic citizens to protect themselves from this outbrake. HELP Organization donated today protective gloves, goggles, disinfectants to the Civil Protection of the Konjic Municipality as well as to this association and this was the reason of our visit…

Women’s Association “Žena za Ženu” Konjic is a beneficiary of a NODAS grant as part of the project "Empowerment of Women-led Agricultural, Craft and Service Enterprises in the Konjic, Kladanj and Vlasenica Municipalities" funded by the German Federal Ministry for Development and Economic Cooperation.

Obavještenje

Dana 16. i 17. januara u Vlasenici i u Kladnju potpisani ugovori sa ukupno 14 korisnica (8 u Vlasenici i 6 u Kladnju) koje se bave uslugama i zanatstvom. Takođe, potpisani su i ugovori sa Udruženjem žena “Podrinje” Vlasenica te Udruženjem žena “Žena Ženi” Kladanj. Korisnice su već ili će u narednom periodu početi dobivati grantove u materijalu i opremi, a za razvoj njihovih poslovnih ideja. Ovo je samo dio korisnica u ove dvije opštine od broja od najmanje 40 korisnica (po 20 u obje opštine). NODAS će u narednom periodu otvoriti tender za poljoprivrednu opremu te će podržati i preostale korisnice iz ovih opština. Takođe, odmah nakon toga NODAS će započeti proces druge selekcije korisnica iz Općine Konjic. Inače, ovo je samo dio aktivnosti unutar projekta “Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica” koji će Organizacija NODAS implementirati do kraja januara 2021. godine.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Referentni broj: BIH233/NOD2019/02

 

za nabavku poljoprivrednih mašina i opreme u okviru projekta “Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica”, koji se finansira sredstvima Njemačkog Saveznog Ministarstva za razvoj i ekonomsku saradnju, a implementira od strane nevladine organizacije NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transport i isporuku poljoprivrednih mašina i opreme za korisnice projekta u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti.

NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-u u cjelini.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba, pozivaju se da preuzmu kompletan tender dosije i dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tender dokumentacije, koja se može preuzeti do 17.01.2020., zahtjevom na e-mail:

nodas@nodas.ba ili lično na adresi Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo

Krajnji rok za predaju zapečaćenih ponuda je 20.01.2020.god. (ponedjeljak) do 15:00 sati na adresi Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo. Otvaranje ponuda će biti organizovano narednog dana 21.01.2020 u 14h uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva na:

Tel +387 33 618 323; Fax +387 33 618 324; Mail: nodas@nodas.ba

PONUDE PRUZMITE ISPOD:

Annex IS - NOD2019 Kladanj Agricultural mechanization and equipment offer

Annex IS - NOD2019 Vlasenica Agricultural mechanization and equipment offer

GEN_1-1_Declaration_of_Impartiality_and_Confidentiality_May_2018

GEN_2-2_CoC_for_Contractors_V_1.1_Oct_2016

GEN_2-3_Declaration_for_Tenderers__Candidates_and_Suppliers_May_2018

Potencijalni kandidati moraju poslati sve dokumente potpisane i ovjerene. Takođe, unutar ponude sve jedinične cijene moraju biti u BAM sa PDV-om, te sa dostavom u Kladanj i Vlasenicu, a ukoliko se nudi adekvatna zamjena artikla, potrebno je dostaviti tehničku specifikaciju zamjenskih artikala.