SVJETSKI DAN ŠUMA

Nodas čestita svim građanima/kama 21. mart - SVJETSKI DAN ŠUMA

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana šume jeste: „Zdrave šume za zdrave ljude“. Dan šuma, kojeg je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih naroda obilježava se svakog 21. marta još od 2012. godine, s ciljem podizanja svijesti o njihovoj važnosti. Na ovaj dan države se ohrabruju da poduzmu lokalne, nacionalne i međunarodne napore za organizovanje aktivnosti koje uključuju zaštitu i očuvanje šumskih ekosistema, s posebnim naglaskom na aktivnosti sadnje drveća. Od šuma zavisi 80% bioraznolikosti Zemlje, vrlo su značajne za naše zdravlje – od pročišćavanja zraka i vode, osiguranja hrane i lijekova pa do poboljšanja standarda života građana/ki korištenjem šumskih resursa.

Kao ekološki osvješteno, Udruženje za afirmaciju i razvoj društva NODAS je realizacijom projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“ dalo svoj doprinos poboljšanju stanja urbane ekologije/šumarstva na području opštine Novo Sarajevo. Naime, proteklih osam mjeseci uz aktivno učešće građana_ki MZ Trg heroja, te učenika_ca Srednje škole za okoliš i drvni dizajn i OŠ „Hrasno“ različitim aktivnostima doveli smo do povećanja sadnje visokog rastinja te gušćoj sadnji stabala na dvije lokacije u naselju Hrasno/Novo Sarajevo . Danas umjesto čistih ili rijetko pošumljenih zelenih površina imamo prave male šume u urbanom području Sarajeva. Urbanim pošumljavanjem se omogućava veći protok zraka, smanjenje buke, smanjenje temperature i još mnogo toga, a boravak u parkovima ima naročito dobar uticaj na mentalno zdravlje te socijalizaciju stanovništva. NODAS u narednom periodu ima namjeru nastaviti ovu pionirsku akciju i proširiti je na što veći broj urbanih sredina u cijeloj BiH.

Podizanjem svijesti o vrijednosti šuma, podižemo i svijest o važnosti očuvanja istih. Danas su šume, što zbog klimatskih promjena, što opštom čovjekovom nebrigom veoma ugrožene. Ovogodišnji moto Zdrave šume za zdrave ljude podcrtavaju vrijednost i značaj, kako zdravlja ljudi, tako i zdravlja šuma. Pomažući šumama da ostanu zdrave i vitalne to isto činimo i ljudima. Kako šetnja šumom blagotvorno utiče na fizičko i na psihičko zdravlje ljudi pozivamo sve građane_ke da iskoriste obližnje obronke naših predivnih planina i vrijeme provedu u prirodnom – šumskom ambijentu.

Šumarak ! Prva urbana šumica u Sarajevu🌿🌳🌲🌱🍃

🌳🌲 Prve “Urbane šume” u BiH nalaze se u Novom Sarajevu, u naselju Hrasno i pored Srednje škole za okoliš i drvni dizajn - zovemo ih “Šumarak”! 🐦Postavljanjem kućica za ptice i zabavnim programom za djecu u naselju Hrasno na području općine Novo Sarajevo svečano je otvaren “Šumarak” , jedna od dvije male urbane šume nastale u okviru projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“. 🌳Druga šuma se nalazi uz Srednju školu za okoliš i drvni dizajn u Sarajevu, a obje su za sada jedine šume ovog tipa u BiH. NODAS (Udruzenje za razvoj i afrimaciju društva) je udruženje koje je realizovalo ovaj projekat a kojim je pokrenut proces vraćanja ljudi parkovima, ne samo u smislu korištenja, nego i održavanja, čuvanja, ali i podizanja istih Parkovi su unaprijeđeni i uređeni upravo zahvaljujući učešću oko 300 učenica i učenika Srednje škole za okoliš i drvni dizajn, OŠ Hrasno, predstavnika mjesne zajednice Trg heroja, ali i drugih mjesnih zajednica u svim segmentima: osmišljavanje, planiranje, uređenje i podizanje! Projekat je realizovan kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Novo Sarajevo.

"Šumarak"-mala šuma u našem naselju - brošura

Za vas smo pripremili brošuru OVDJE.

TENDER

Poziv za angažman animatora / animatorica.

Referentni broj: SER-5-22-Relaod2-SM

Pozivamo sve zainteresovane umjetničke grupe da podnesu ponudu za pružanje usluga animacije za djecu predškolskog i školskog uzrasta na području općine Novo Sarajevo, na lokaciji u MZ Trg heroja/naselje Hrasno. Navedene usluge su neophodne za nastavak realizacije planiranih aktivnosti u sklopu realizacije projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Opis angažmana: u cilju promocije otvaranja novoizgrađenog parka kojom se želi popularizirat korištenje parkovskih površina, organizovat će se animativna aktivnost za potrebe djece, gdje će se ista potaći na aktivno korištenje parkovskih površina, druženje i sticanje navika produktivnog boravka u parku. Ova aktivnost će se održati 17. 2. 2023. u trajanju od 2 školska časa.

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Lokalitet za realizaciju, tj. pružanje usluge je:

Vremenski rokovi:

Kriterijumi:

Ponuđači moraju biti fizička lica koja djeluju kao tim, a koji posjeduju iskustva i znanja potrebna za pružanje ovakvih usluga.

Uz ponudu priložiti prateću dokumentaciju kako slijedi:

 1. Plan provođenja animacije sa opisom (metodologija);
 2. Broj animatora u umjetničkoj grupi
 3. Biografije (sa jasnim informacijama o obrazovanju i relevantnom iskustvu);
 4. Finansijska ponuda.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 15. 2. 2023. godine do 13:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: SER-5-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Isključivo odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 16. 2. 2023. godine.

TENDER

Poziv za usluge kateringa

Referentni broj: SUP-12-22-Relaod2-SM.

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za usluge kateringa za potrebe NODAS-a – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH. Navedene usluge su neophodne za realizaciju događaja na otvorenom za 30 osoba u Novom Sarajevu na lokaciji Trg Heroja Sarajevo, u sklopu realizacije projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Specifikaciju traženog (Aneks 1) možete naći OVDJE.

Vremenski rokovi:

Kriterijumi:

Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno), usklađenost sa Aneksom 1, te rokovi isporuke i garancija.

NODAS zadržava pravo promjene količina roba i usluge u narudžbi u odnosu na osnovnu ponudu – u ovisnosti od ponuđenih cijena.

Sve cijene moraju imati uračunat PDV (za firme koje su u PDV sistemu), transport i druge usluge.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 15. 2. 2023. godine (utorak) do 12:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: „SUP-12-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca. Obavezno je slanje precizne specifikacije.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 16. 2. 2023. godine.

TENDER

Poziv za usluge izrade edukativnih brošura.

Referentni broj: SUP-13-22-Relaod2-SM,

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za usluge izrade edukativnih brošura za potrebe NODAS-a – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH. Navedene usluge su neophodne za nastavak realizacije planiranih aktivnosti u sklopu realizacije projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Potrebnu dokumentaciju možete naći na slijedećim linkovima:

 1. Aneks 1 - Specifikacija edukativne brošure
 2. Aneks 2 - grafička priprema brošure

Vremenski rokovi:

Kriterijumi:

Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno), usklađenost sa Aneksom 1, te rokovi isporuke i garancija.

NODAS zadržava pravo promjene količine robe i usluge u odnosu na osnovnu ponudu – u ovisnosti od ponuđenih cijena.

Sve cijene moraju imati uračunat PDV (za firme koje su u PDV sistemu), transport i druge usluge.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 14. 2. 2023. godine (utorak) do 14:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: „SUP-13-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca. Obavezno je slanje precizne specifikacije.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 15. 2. 2023. godine.

TENDER

Poziv za nabavku materijala za aktivnosti „Slikajmo u parku“

Referentni broj: SUP-11-22-Relaod2-SM,

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku materijala za slikanje za potrebe realizacije edukativnih aktivnosti na ciljanimim lokalitetima za potrebe NODAS – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Specifikaciju materijala (Aneks 1) možete naći OVDJE.

Vremenski rokovi:

Kriterijumi:

Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno), usklađenost sa Aneksom 1, te rokovi isporuke i garancija.

NODAS zadržava pravo promjene količina roba i usluge u narudžbi u odnosu na osnovnu ponudu – u ovisnosti od ponuđenih cijena.

Sve cijene moraju imati uračunat PDV (za firme koje su u PDV sistemu), transport i druge usluge.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 27. 1. 2023. godine (petak) do 14:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: „SUP-11-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca. Obavezno je slanje precizne specifikacije.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 30.01.2023. godine.

TENDER

Poziv za nabavku maketa hotela za insekte i kućica i hranilica za ptice

Referentni broj: SUP-10-22-Relaod2-SM,

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku: hotela za insekte – dva (2) komada i kućica za ptice – četiri (4) komada, te hranilice za ptice – dva (2) komada za dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ na ciljanim lokalitetima za potrebe NODAS – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Specifikaciju (Aneks 1), opis (Aneks 2) kao i drugu prateću dokumentaciju možete naći na slijedećim linkovima:

 1. Anex 1 - Specifikacija hotel za insekte i kućica za ptice
 2. Anex 2 - Opis Hotela za insekte i kućice za ptice

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Lokaliteti za isporuku traženog za dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ su:

 1. LOK 1 – naselje Hrasno, MZ Trg heroja: zelena površina uz kružni tok na raskrsnici ulica Aleja lipa i Porodice Ribar, te
 2. LOK 2 – na zelenoj površini uz zgradu Srednje škole za okoliš i drvni dizajn.

Vremenski rokovi:

Kriterijumi:

Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno), usklađenost sa specifikacijom, te mogućnost isporuke u roku.

NODAS zadržava pravo promjene količina u narudžbi u odnosu na osnovne ponude – u ovisnosti od ponuđenih cijena naspram raspoloživih sredstava.

Sve cijene moraju imati uračunat PDV (za firme koje su u PDV sistemu), transport i istovar.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 27. 1. 2023. godine (petak) do 13:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: SUP-10-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 30. 1. 2023. godine.

TENDER

Poziv za nabavku info tabli.

Referentni broj: SUP-9-22-Relaod2-SM,

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku info tabli – dva (2) komada, za dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ na ciljanim lokalitetima za potrebe NODAS – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Opis (Aneks 1) kao i drugu prateću dokumentaciju možete naći na slijedećim linkovima:

 1. Anex 1 Info table
 2. Izgled info table

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Lokaliteti za isporuku info tabli za dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ su:

 1. LOK 1 – naselje Hrasno, MZ Trg heroja: zelena površina uz kružni tok na raskrsnici ulica Aleja lipa i Porodice Ribar, te
 2. LOK 2 – na zelenoj površini uz zgradu Srednje škole za okoliš i drvni dizajn.

Vremenski rokovi:

Kriterijumi:

Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno), usklađenost sa specifikacijom, te mogućnost isporuke u roku.

NODAS zadržava pravo promjene vrste usluga u narudžbi u odnosu na osnovne ponude – u ovisnosti od ponuđenih cijena.

Sve cijene moraju imati uračunat PDV (za firme koje su u PDV sistemu), transport i istovar.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 27. 01. 2023. godine (petak) do 12:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: SUP-9-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 30.01.2023. godine.

TENDER

Poziv za angažman edukatora/edukatorice - "Mala škola slikanja u parku"

Referentni broj:

SER-3-22-Relaod2-SM,

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za pružanje usluga radionica/edukacija za djecu i odrasle na području općine Novo Sarajevo za dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ na ciljanim lokalitetima za potrebe NODAS – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Opis angažmana: u cilju popularizacije korištenja parkovskih površina, organizovat će se aktivnost „Mala škola slikanja u parku“ kojom se djecu i odrasle animira na izlazak na parkovske površine, druženje i sticanje navika produktivnog boravka u parku. U ovoj aktivnosti će se održati u 2 dana po 2 školska časa slikanja motiva samog parka i okruženja.

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Lokaliteti za realizaciju, tj. pružanje usluga su dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ na lokacijama:

 1. LOK 1 – naselje Hrasno, MZ Trg heroja: zelena površina uz kružni tok na raskrsnici ulica Aleja lipa i Porodice Ribar, te
 2. LOK 2 – na zelenoj površini uz zgradu Srednje škole za okoliš i drvni dizajn.

Vremenski rokovi:

Kriterijumi:

Ponuđači moraju biti fizička lica koja djeluju kao tim, a koji posjeduju iskustva i znanja potrebna za pružanje ovakvih usluga.

Za oglas su neophodne sljedeće kvalifikacije:

Voditelj tima edukatora:

Obrazovanje: završena Likovna akademija. Iskustvo: najmanje 2 godine iskustva za voditelja tima u zvaničnoj obrazovnoj instituciji. Neophodno iskustvo u radu s odraslima I školskom djecom.

Član tima edukatora:

Obrazovanje: završena Likovna akademija. Iskustvo: najmanje 1 godina iskustva na poslovima edukatora. Neophodno iskustvo u radu s odraslima I školskom djecom.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 19.01.2023. godine do 12:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: SER-3-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Isključivo odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 20.01.2023. godine.