Bosnian BS English EN German DE

Događanja

Objavljujemo konačni spisak korisnika projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” za Opštinu Milići

Komisija Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS u proteklom periodu obavila je 31 terenski obilazak i intervju sa aplikantima za grantove u sklopu projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“. U skladu sa kriterijima definisanim u projektu, komisija je donijela Odluku o uvrštavanju 20 aplikanata na listu konačnih, tj primarnih korisnika. U prilogu se…

Više informacija

Objavljujemo konačni spisak korisnika projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” za Grad Livno

Komisija Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS u proteklom periodu obavila je 32 terenska obilaska i intervjua sa aplikantima za grantove u sklopu projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem“. U skladu sa kriterijima definisanim u projektu, komisija je donijela Odluku o uvrštavanju 20 aplikanata na listu konačnih, tj primarnih korisnika. U prilogu se…

Više informacija

Objavljen spisak aplikanata i rezultata prve selekcije za grantove za Općinu Livno

U skladu sa ugovorom o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” kao segment implementacije projekta donesena je lista aplikantica i aplikanata a koji su prošli prvu selekciju u projektu. Aplikanti između rednih brojeva 1-31. će biti obiđeni na adresi stanovanja te će se obaviti…

Više informacija

Objavljen spisak aplikanata i rezultata prve selekcije za grantove za Opštinu Milići

U skladu sa ugovorom o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem” kao segment implementacije projekta donesena je lista aplikantica i aplikanata a koji su prošli prvu selekciju u projektu. Aplikanti između rednih brojeva 1-31. će biti obiđeni na adresi stanovanja te će se obaviti…

Više informacija

“Bavite se pcelarstvom ili želite zapoceti?Projekat “Zastitimo pčele, spasimo ekosistem” je prilika! Rok za slanje aplikacija za Livno je 28.01., a za Miliće 10.01.2021.

NODAS je u decembru 2021. godine započeo realizaciju projekta „Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem!” na području 4 opštine u Bosni i Hercegovini a u trenutnoj tj početnoj fazi u Livnu I Milićima . Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj a implementira se uz podršku njemačke organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Svoj…

Više informacija