Nakon drugog kruga aplikacija i obilaska aplikantica na kućnim adresama, konačni spisak budućih korisnica Organizacije NODAS iz Općine Jablanica je kako slijedi:

1 Adila Šukman Jablanica-Grad Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

2 Admira Bešić Jablanica-Ostrožac Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

3 Aida Tucaković Jablanica-Ostrožac Plastenička proizvodnja - U daljem razmatranju

4 Aiša Kevrić Jablanica-Glogošnica-Dragan selo Prerada voća - Zadovoljila

5 Ajkuna Šabanović Jablanica-Glogošnica Prerada voća - Zadovoljila

6 Almedina Nezirić Jablanica-Djevor Uzgoj lješnjaka - U daljem razmatranju

7 Amela Maslo Jablanica-Donja Jablanica Pčelarstvo - Zadovoljila

8 Amila Čilić Jablanica-Slatina Plastenička proizvodnja - Zadovoljila

9 Amina Šehić Jablanica-Donja Jablanica-Glogošnica Pčelarstvo - U daljem razmatranju

10 Azra Kurić Jablanica-Slatina Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

11 Danijela Džino Jablanica-Gornje Paprasko Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

12 Edina Husrep Jablanica-Tošćanica Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

13 Elma Čilić Jablanica-Sovići Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda - Zadovoljila

14 Elvedina Nezirić Jablanica-Grad Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

15 Fatima Hindić Jablanica-Lug Plastenička proizvodnja - U daljem razmatranju

16 Fazila Čilić Jablanica-Sovići Pčelarstvo - U daljem razmatranju

17 Fazila Lulić Jablanica-Grad Proizvodnja voća i povrća - U daljem razmatranju

18 Hasna Čilić Jablanica-Djevor Proizvodnja voća i povrća i pčelarstvo - U daljem razmatranju

19 Hatidža Letuka Jablanica-Djevor Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda - U daljem razmatranju

20 Huma Čilić Jablanica-Djevor Plastenička proizvodnja - U daljem razmatranju

21 Indira Kadić Jablanica-Ostrožac Pčelarstvo - Zadovoljila

22 Irma Rizvić Jablanica-Doljani Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

23 Lamija Turčinović-Garabin Jablanica-Grad Proizvodnja jaja - U daljem razmatranju

24 Maida Poljarević Jablanica-Zlate Sušenje voća i povrća - U daljem razmatranju

25 Majda Kevrić Jablanica-Glogošnica-Dragan selo Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda - Zadovoljila

26 Mirsada Tufek Jablanica-Donja Jablanica Proizvodnja voća i povrća i pčelarstvo - U daljem razmatranju

27 Ramiza Tufek Jablanica-Donja Jablanica Pčelarstvo - U daljem razmatranju

28 Reana Šabanović Jablanica-Glogošnica Pčelarstvo - U daljem razmatranju

29 Sabaheta Arfadžan Jablanica-Donja Jablanica Plastenička proizvodnja - Zadovoljila

30 Sadeta Hindić Jablanica -Donja Jablanica-Ivan Krst Proizvodnja voća i povrća - U daljem razmatranju

31 Samira Macić Jablanica-Gornje Paprasko Proizvodnja kozjeg mlijeka - Zadovoljila

32 Sedina Dlakić Jablanica-Glogošnica Proizvodnja voća i povrća - Zadovoljila

33 Sulta Proho Jablanica-Ostrožac-Glodnica Plastenička proizvodnja - Zadovoljila

34 Šemsa Šubara Jablanica-Lendava Pčelarstvo - U daljem razmatranju

35 Zehra Ćosić Jablanica-Grad Proizvodnja džemova - Zadovoljila

36 Zerina Klepo Jablanica-Čehari Plastenička proizvodnja - Zadovoljila

37 Zijada Šehić Jablanica-Grad Proizvodnja voća i povrća - U daljem razmatranju

O aplikanticama koje su u daljem razmatranju će se odlučivati nakon specificiranja artikala korisnica koje su zadovoljile kriterije Organizacije NODAS.