Nakon drugog kruga aplikacija i obilaska aplikantica na kućnim adresama, konačni spisak budućih korisnica Organizacije NODAS iz Općine Stolac je kako slijedi:

Adela Džemila; Stolac-Aladinići; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Armina Balavac; Stolac-Crnići; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Blaženka Obradović; Stolac-Crnići-Pješivac Kula; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Boja Bošković; Stolac; Ovčarstvo Zadovoljila

Boja Proleta; Stolac; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Ćamila Obradović; Stolac-Borojevići; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Daniela Raguž; Stolac-Aladinići; Vinogradarstvo Zadovoljila

Danijela Raguž; Stolac-Crnići; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Dragica Lukenda; Stolac-Bobanovo Selo; Stočna hrana i proizvodnja mlijeka Zadovoljila

Fatima Obradović; Stolac-Borojevići; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Ivana Raguž; Stolac-Kruševo; Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda Zadovoljila

Ivona Marčinko; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Ivona Perutina; Stolac-Crnići; Stočarstvo Zadovoljila

Lucijana Perić; Stolac-Poprati; Stočarstvo Zadovoljila

Majda Šetka; Stolac-Crnići-Prenj; Plastenička proizvodnja Zadovoljila

Melisa Hajdarović; Stolac-Crnići-Pješivac Kula; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Milenka Matić; Stolac-Bjelojevići Prerada mesa i pčelarstvo Zadovoljila

Rusmirka Čerkez; Stolac-Grad; Prerada voća Zadovoljila

Sanela Đemila; Stolac-Aladinići; Plastenička proizvodnja Zadovoljila

Slavica Pokrajčić; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća Zadovoljila

Aiša Razić; Stolac-Gorica; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Alma Balavac; Stolac-Aladinići; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Amina Hamzić; Stolac-Crnići-Pješivac Kula; Vinogradarstvo U daljem razmatranju

Amra Obradović; Stolac-Borojevići; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Ana Palameta; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Angelina Pavlović; Stolac-Rotimlja; Pčelarstvo U daljem razmatranju

Dragica Jarak; Stolac-Grahovište-Njivice; Proizvodnja jaja U daljem razmatranju

Dragica Lukenda; Stolac-Bobanovo Selo; Stočna hrana i proizvodnja mlijeka U daljem razmatranju

Emina Balavac; Stolac-Aladinići; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Faketa Elezović; Stolac-Uzinovići-Bokulja; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Fatima Boškailo; Stolac-Hodovo; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Fatima Džemila; Stolac-Aladinići; Plastenička proizvodnja U daljem razmatranju

Fatima Kohnić; Stolac-Grad; Pčelarstvo U daljem razmatranju

Ferida Kohnić; Stolac-Donja Bitunja; Stočarstvo U daljem razmatranju

Fikreta Vuk; Stolac-Grad; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Habiba Hodžić; Stolac-Grad; Pčelarstvo i proizvodnja mlijeka U daljem razmatranju

Ivana Raguž; Stolac-Crnići-Prenj; Vinogradarstvo U daljem razmatranju

Ivanka Perić; Stolac-Crnići-Greda; Plastenička proizvodnja U daljem razmatranju

Ivanka Prkačin; Stolac-Crnići-Greda; Proizvodnja voća i povrća i Ljekobilje U daljem razmatranju

Ivanka Vujnović; Stolac-Bjelojevići; Pčelarstvo U daljem razmatranju

Jasmina Obradović; Stolac-Borojevići; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Jasminka Šetka; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Kristina Pažin; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Kristina Perić; Stolac-Hodovo-Trijebanj; Proizvodnja jaja U daljem razmatranju

Luca Kevo; Stolac-Bobanovo Selo; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Lucija Jurković; Stolac-Crnići-Greda; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Lucijana Perić; Stolac-Poprati; Stočarstvo U daljem razmatranju

Mara Perić; Stolac-Hodovo-Trijebanj; Stočna hrana U daljem razmatranju

Milica Matić; Stolac-Rotimlja; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Miljana Šutalo; Stolac-Vidovo Polje; Ljekobilje U daljem razmatranju

Mirjana Pažin; Stolac-Hodovo-Ljuca; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Mirsada Obradović; Stolac-Borojevići; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Nada Milanović; Stolac-Crnići-Pješivac Kula-Greda; Vinogradarstvo U daljem razmatranju

Ramiza Husković; Stolac-Rotimlja; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Regina Mijatović; Stolac-Aladinići-Dolumi; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Saja Džemila; Stolac-Aladinići; Plastenička proizvodnja U daljem razmatranju

Samija Elezović; Stolac-Uzinovići-Bokulja; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Snježana Raguž; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Suada Hajdarović; Stolac-Crnići-Pješivac Kula; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Šaćira Selimić; Stolac-Crnići-Prenj; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Zdenka Moro; Stolac-Crnići-Kula; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Zdravka Kalfić; Stolac-Vidovo Polje; Proizvodnja voća i povrća U daljem razmatranju

Korisnice koje su U daljem razmatranju će se ocijenjivati u narednom periodu, te će i njihova imena biti objavljena!

Korisnice koje se ne nalaze na spisku nažalost nisu zadovoljile!