O nama

Ko smo mi ?
NODAS je lokalna, nevladina, neprofitna organizacija sa sjedištem u Sarajevu, registrovana u martu 2008. pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.
NODAS je osnovan kako bi podržao održivi razvoj regiona, a putem razvoja i izgradnje kapaciteta.
Glavni ciljevi
Glavni cilj NODAS-a jeste podrška razvoju i afirmacija društva u Bosni i Hercegovini. Prepoznavši nezaposlenost kao ključnim pitanjem u zemlji, NODAS je trenutno aktivno uključen u povezivanju malih poduzetnika sa tržištem, međusobnom povezivanju poduzetnika, te promociji i motivaciji putem primjera uspješnih poslovnih priča, kako bi ohrabrio građane BiH da se aktivno uključe u ekonomski život društva. Takođe, uvidjevši potencijal turzima u razvoju lokalnih zajednica Nodas se uključio u razvoj turizma ali i zaštitu i unaprijeđenje turistički i istorijski važnih kulturnih spomenika kulture i istorije.
Glavni ciljevi
1.
– Ekonomija
(razvoj malih i srednjih preduzeća, stvaranje radnih mjesta)
- Obrazovanje (modernizacija sistema obrazovanja kroz
unaprjeđenje procesa stažiranja,
IT opismenjavanje, strani jezici)
2.
– Zaštita, obnova i promocija kutlurne i istorijske baštine (aktivno učešće u kreiranju prvog zvaničnog radnog dokumenta za obnovu Bobovca-nacrt plana i programa neophodnih zaštitno-istraživačkih i restauratorskih radova na istorijskom području-srednjevjekovni kraljevski grad Bobovac, aktivno učešće u pokretanju tourist info centra Vareš/Bobovac, aktivnosti na održavanju i zaštiti kompleksa Bobovac).
3.
– Ekologija (uvođenje i implementacija metoda reciklaže prema EU standardima)
– Kultura i proces pomirenja (promocija kulture dijaloga putem organizovanja omladinskih kampova, festivala, okruglih stolova)
– Zdravlje (seksualno obrazovanje, radionice za mlade)
– Turizam (razvoj turizma, turistički info centri)
Pojedinačne ciljne grupe
– Mladi
– Žene
– Nacionalne manjine, izbjeglice i raseljene osobe
– Invalidne osobe