Od 01. Septembra 2018., Organizacija NODAS je započela realizaciju projekta “Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općinama Jablanica i Stolac”. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ, uz participaciju projektinh općina od po 35%. Ukupna vrijednost projekta je 243.000 EURA. Projekat je fokusiran na osnaživanje uloge žene u BH društvu, te će isključivo žene i moći aplicirati. Korisnice mogu biti sve socijalno ugrožene kategorije stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj sopstvene ekonomske aktivnosti. Posebnu podršku imaće aplikacije koje ispunjavaju postavljene uslove a koje su podnijete od strane mladih osoba, samohranih majki i žena sa trajnim invaliditetom. Gdje god je to moguće i svrsishodno, biće ohrabrivani i zajednički projekti. Odobrene donacije biće dodeljivane isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava, bez gotovinskih isplata. Prosječna vrijednost pojedinačne donacije određena je na protuvrijednost od 3.000 EUR za ideje iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane, strateški definirane između svake Opštine/Općine i Organizacije NODAS. U ovaj iznos pored opreme i/ili materijala biće uključena i provizija za obuku. Svaka korisnica  će biti u obavezi da sufinansira 15% od ukupnog iznosa donacije, da u roku od tri mjeseca od dobijanja opreme i/ili materijala registruje svoju aktivnost, da obavi 10 sati društveno-korisnog rada  za lokalnu zajednicu i da prisustvuje osnovnoj obuci određenoj od strane NODAS-a.

Projekat će trajati 8 mjeseci i podržati grantovima ukupno 40 korisnica na području dvije navedene općine, po jedno udruženje/kompaniju/zadrugu žena sa ciljem jačanja lanca vrijednosti, te će ovim projektom također biti brendirana najmanje 2 proizvoda s ciljem njihove promocije i daljeg plasmana na tržište. Potencijalne korisnice su sve žene iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj samostalnih poslovnih aktivnosti.

Projektom mogu biti podržane aktivnosti u oblasti plasteničke proizvodnje, malinarstva, pčelarstva i prerade hrane, a koje će rezultirati odgovarajućim mjesečnim prihodom, ovisno od dostupnih finansijskih sredstava i tržišnog potencijala svakog individualnog prijedloga.

Sve zainteresovane osobe mogu dobiti detaljne informacije o projektu i preuzeti formulare za prijavu putem telefona 033 646 889, kao i na jednoj od prezentacija koje će biti održane u sljedećim terminima:

Jablanica:

DanDatumMjestoVrijemeProstorije
Četvrtak22.11.2018Udruženje žena “Most”10:00Prostorije udruženja žena „Most“
Četvrtak22.11.2018Slatina12:00Prostrije O.Š. Područno odjelj. “Slatina”
Četvrtak22.11.2018Doljani10:00Društveni dom
Četvrtak22.11.2018Ostrožac12:00Prostrije O.Š. Područno odjelj.Ostrožac”
Petak23.11.2018.Donja Jablanica09:00Prostorije MZ
Petak23.11.2018.Glogošnica (Djevor)11:00Prostrije O.Š. Područno odjelj.Glogošnica
Petak23.11.2018.Jablanica II09:00Društvena prostorija kolonija
Petak23.11.2018.Ravna11:00Osnovna škola
Petak23.11.2018.Jablanica13:00Sala za sastanke SP 32

Stolac:

DANDATUMMJESTOVRIJEMEPROSTORIJE
Ponedjeljak19.11.2018.Stolac11:00Salon Općine Stolac
Ponedjeljak19.11.2018.Kruševo, Boljuni, Bjelojevići13:00Dom Pušišta
Ponedjeljak19.11.2018.Hodovo, Trijebanj, Rotimlja11:00O.Š. Hodovo
Ponedjeljak19.11.2018.Pješivac Kula, Greda, Masline, Borojevići13:00O.Š. Rivine
Utorak20.11.2018.Crnići, Aladinići11:00O.Š. Crnići
Utorak20.11.2018.Bobanovo Selo, Jasoč13:00Dom kulture Bobanovo Selo
Utorak20.11.2018.Prenj, Dolumi11:00O.Š. Prenj
Utorak20.11.2018.Stolac13:00Salon Općine Stolac
Srijeda21.11.2018.Stolac11:00Prostorije Udruženja žena “Orhideja”
Srijeda21.11.2018.Stolac13:00Prostorije Udruženja žena “Plodovi Mediterana”