Od 01. rujna 2018., organizacija NODAS započela je realizaciju projekta “Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općinama Jablanica i Stolac”. Projekt financira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj – BMZ, uz sudjelovanje projektnih općina sa 35%. Ukupna vrijednost projekta je 243.000 EURA.

Projekt je fokusiran na osnaživanje uloge žene u BH društvu, te će isključivo žene i moći aplicirati. Korisnice mogu biti sve socijalno ugrožene kategorije stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj vlastite ekonomske aktivnosti. Posebnu podršku imati će aplikacije koje ispunjavaju postavljene uvjete a koje su podnijete od strane mladih osoba, samohranih majki i žena sa trajnim invaliditetom. Gdje god je to moguće i svrsishodno, biti će ohrabrivani i zajednički projekti. Odobrene donacije dodeljivati će se isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava, bez gotovinskih isplata. Prosječna vrijednost pojedinačne donacije određena je na protuvrijednost od 3.000 EUR za ideje iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane, strateški definirane između svake Općine i Organizacije NODAS.

U ovaj iznos pored opreme i/ili materijala biće uključena i provizija za obuku. Svaka korisnica će biti u obavezi da sufinansira 15% od ukupnog iznosa donacije, da u roku od tri mjeseca od dobijanja opreme i/ili materijala registruje svoju aktivnost, da obavi 10 sati društveno-korisnog rada za lokalnu zajednicu i da prisustvuje osnovnoj obuci određenoj od strane NODAS-a.

Projekt će trajati 8 mjeseci i podržat će grantovima ukupno 40 korisnica na području dvije navedene općine, po jedno udruženje/kompaniju/zadrugu žena sa ciljem jačanja lanca vrijednosti, te će ovim projektom također biti brendirana najmanje 2 proizvoda s ciljem njihove promocije i daljeg plasmana na tržište. Potencijalne korisnice su sve žene iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj samostalnih poslovnih aktivnosti.

Projektom mogu biti podržane aktivnosti u oblasti plasteničke proizvodnje, malinarstva, pčelarstva i prerade hrane, a koje će rezultirati odgovarajućim mjesečnim prihodom, ovisno od dostupnih financijskih sredstava i tržišnog potencijala svakog individualnog prijedloga.

Sve zainteresovane osobe mogu dobiti detaljne informacije o projektu i preuzeti formulare za prijavu putem telefona 033 646 889, kao i na jednoj od prezentacija koje će biti održane u sljedećim terminima

Stolac:

DANDATUMMJESTOVRIJEMEPROSTORIJE
Ponedjeljak19.11.2018.Stolac11:00Salon Općine Stolac
Ponedjeljak19.11.2018.Kruševo, Boljuni, Bjelojevići13:00Dom Pušišta
Ponedjeljak19.11.2018.Hodovo, Trijebanj, Rotimlja11:00O.Š. Hodovo
Ponedjeljak19.11.2018.Pješivac Kula, Greda, Masline, Borojevići13:00O.Š. Rivine
Utorak20.11.2018.Crnići, Aladinići11:00O.Š. Crnići
Utorak20.11.2018.Bobanovo Selo, Jasoč13:00Dom kulture Bobanovo Selo
Utorak20.11.2018.Prenj, Dolumi11:00O.Š. Prenj
Utorak20.11.2018.Stolac13:00Salon Općine Stolac
Srijeda21.11.2018.Stolac11:00Prostorije Udruženja žena “Orhideja”
Srijeda21.11.2018.Stolac13:00Prostorije Udruženja žena “Aktiva 2018”