• "Zaštitimo pčele - spasimo ekosistem"

  Naš je projekat konkretna podrška u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača putem grantova...
  Vidi više
 • „Urbane šume – znanje i učešće svih“

  🌳 Ovo mjesto ćemo zvati Šumarak, malu šumu u našem naselju 🌳
  Vidi više
 • SPAJZ.BA

  Proizvodi malih bosansko hercegovačkih proizvođača na jednom mjestu.
  Vidi više
 • "BeeAlive

  Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva” -
  nalazimo rješenja za specifične izazove u pčelarstvu ali i ekologiji.
  Vidi više
 • “BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva” - nalazimo rješenja za specifične izazove u pčelarstvu ali i ekologiji.
  Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS je od 01.09.2023 godine je započelo implementaciju projekta “BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj ...
  Vidi više
 • Društveno poduzetništvo na djelu! www.spajz.ba
  Proizvodi malih bosansko hercegovačkih proizvođača na jednom mjestu.
  Vidi više
 • Šumarak ! Prva urbana šumica u Sarajevu🌿🌳🌲🌱🍃
  🌳🌲 Prve “Urbane šume” u BiH nalaze se u Novom Sarajevu, u naselju Hrasno i pored Srednje škole za okoliš i drvni dizajn - zovemo ih “Šumarak”! 🐦Postavljanjem kućica za ptice...
  Vidi više
 • Projekat "Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem"
  Pčele su ključni faktor održavanja ali I razvoja ekosistema a njihov broj I zdravlje preduslov. Naš je projekat konkretna podrška u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača putem grantova...
  Vidi više
 • LIVNO - Projekat "Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem"
  Projektom se težilo pomoći zapošljavanju i samozapošljavanju kroz pčelarstvo. Želja je dati zamaha razvoju pčelarstva povećanjem lokalnih proizvodnih kapaciteta (količina), kvalitete meda, i/ili stvoriti bolje uslove...
  Vidi više
Aktuelnosti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU SADNOG MATERIJALA – SADNICA MEDONOSNOG DRVEĆA

Referentni broj: PBOSBIH258-23-24-SUP1-SM"

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za nabavku sadnica medonosnog drveća za potrebe podizanja pčelinjih parkova na području opština/općina Milići I Tešanj.

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS od 01.09.2023. godine sprovodi projekat “BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva” a cilj projekta je razvoj pčelarstva i ublažavanja klimatskih promjena na području projektnih općina.

Projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) kao glavni donator uz sufinansiranje projektnih općina (Tešanj I Milići), a implementira NODAS uz superviziju njemačke nevladine organizacije Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u periodu od 01.09.2023. do 31.07.2024. Do ovog datuma potrebno je ispuniti sve ciljeve projekta.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti. NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-a u cjelini.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba se pozivaju da preuzmu kompletan tender dosije na slijedećim linkovima:

Annex 1 - sadnice PBOSBIH258-23-24-SUP1-SM

Annex-II-ToR-sadnice PBOSBIH258-23-24-SUP1-SM doc

7a GEN_2-4_Confirmation_of_Compliance_November_2020

U okviru projekta predviđena je i sadnja medonosnog bilja koja će stvoriti bolje uslove proizvodnje meda i drugih pčelinjih proizvoda te doprinijeti obnovi i očuvanju okoliša.

Lokaliteti za dostavu sadnica i sadnog materijala su:

1.         LOK 1 – Milići, ulica Nikole Tesle tj 2 lokacije na udaljenosti do 5km od centra Milića

2.         LOK 2 – Tešanj,  na 2 lokacije, tj Jezero Mrkotić I Rastoke (na udaljenosti do 5km od Jelaha)

Vremenski rokovi:

-           Termini isporuke su u period 01-15 mart 2024. godine za sve lokacije

Standardi I obavezna dokumentacija:

 1. Uvjerenje o porijeklu reproduktivnog materijala
 2. Deklaracija o kvalitetu sadnog materijala
 3. Starost 2+0

Kriterijum kod odabira:

 1. Dostavljena tražena dokumentacija navedena u “Standardi I obavezna dokumentacija” je eliminatoran uslov za prijavu
 2. Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena pojedinačih stavki (Ne kumulativno),
 3. Mogućnost isporuke u traženom periodu.
 4. Mogućnost garancije cijene najmanje 30 dana od slanja ponude

NAPOMENE:

 • Ponuđač je dužan detaljno opisati karakteristike I raspoložive količine artikala (vrsta) koje se razlikuju od traženih (ukoliko je npr riječ o starijim sadnicama)
 • NODAS zadržava pravo promjene količina roba i usluge u narudžbi u odnosu na osnovnu ponudu – u ovisnosti od ponuđenih cijena.
 • NODAS zadržava pravo kupovine samo određenih artikala I nema obavezu kupovine svih, niti svih količina iz ponude
 • Sve cijene su konačne I u sebi već moraju imati uračunat PDV (za firme koje su u PDV sistemu), transport, utovar i eventualno druge usluge I troškove.
 • Pravo na učešće imaju isključivo firme sa registrovanom djelatnošću, a koja je predmet ove nabavke (kopija rješenja).
 • Ponuđač nije dužan dostaviti ponudu za sve vrste iz Anexa 1
 • Ponuđač je dužan naznačiti dostupne količine za vrste za koje posjeduje
 • Ponuđač može dostaviti ponudu za neke od stavki isključivo ukoliko su sadnice starije od traženih, obavezno naznačiti starost I dostupni broj

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 22. 02. 2024. godine do 11:00 sati, poštom ili lično sa naznakom: „PBOSBIH258-23-24-SUP1-SM “, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Kolodvorska 10, 71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 25.02. 2024. godine.

NODAS-ov projekat: “BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva” - nalazimo rješenja za specifične izazove u pčelarstvu ali i ekologiji.

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH NODAS je od 01.09.2023 godine je započelo implementaciju projekta “BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva” i to u općinama/opštinama Tešanj I Milići.

Pčelari se susreću sa više problema među kojima se ističu nestabilna proizvodnja, nedovoljno ispaše za pčele, nepostojanje dobrih praksi razvoja pčelarstva, nesprovođenje Pravilnika I Zakona o pčelarstvu, nedovoljno ulaganja u pčelarstvo I drugi.

Projektom je je predviđena dodjela materijalnih donacija za ukupno 20 korisnika, podršku lokalnim pčelarskim udruženjima, izrada Inicijalnog Akcionog Plana (IAP) za pčelarstvo te terenske intervencije  u svrhu obogaćenja pčelinje paše.

Naročito je važan segment izrade Inicijalnog Akcionog Plana a u sklopu kojeg će biti prezentovano trenutno stanje pčelarstva ali i pristupiti procesu izrade katastra pčelinje paše  na lokalnom nivou te dati osnovne smjernice za unaprijeđenje. Plan će dati I prve smjernice o potencijalnim intervencijama na terenu tj planskoj sadnji medonosnog drveća a projektom će se dijelovi smjernica I implementirati.

Govoreći o samim pčelarima, riječ je dakle o projektu konkretne podrške u razvoju ili pokretanju pčelarske proizvodnje individualnih proizvođača. Projektom će se podržati I rad lokalnih udruženja pčelara a sve su navedene aktivnosti u konačnici usmjerene i ka doprinosu očuvanju ekosistema šireg područja jer je djelovanje pčela ključni faktor održavanja ali I razvoja ekosistema a njihov broj I zdravlje preduslov.

Ovaj pilot projekat finansira njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) kao glavni donator uz sufinansiranje projektnih općina/opština a implementira ga NODAS uz superviziju njemačke nevladine organizacije Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga sprovedbe  „Programi koherentnosti ekologije i pčelarstva-uzročno posljedična veza na ekosistem i pravnog okvira na temu pčelarstva“, a u sklopu projekta ““BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva””.  

Dokumentaciju u sklopu oglasa možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga sprovedbe  Programa unaprjeđenja kapaciteta uprave i  uposlenika udruženja NODAS, a u sklopu projekta ““BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva”.  

Dokumentaciju u sklopu oglasa možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga izrade Inicialnog Akcionog Plana za dvije opštine/općine (Milići i Tešanj), a u sklopu projekta ““BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva””.  

Prilog POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU INICIALNOG AKCIONOG PLANA mozete preuzeti na slijedećem linku:

IV Annex I - NODAS IAP PBOSBIH258-23-23-SER1-SM

1 2 3 11
Aktuelno
aktuelnosti
Pogledajte aktuelne objave na našoj stranici.
Više informacija
Tenderi
tenderi banner
Pogledajte tendere koji su trenutno aktivni. 
Više informacija
Projekti
Projekti
Poslednji projekti NODAS-a, pročitajte nešto više o tome
Više informacija
Vezani članci i publikacije
Pročitajte šta ostali mediji pišu o nama i saznajte više ...
Više informacija
Ko smo mi ?
NODAS je lokalna, nevladina, neprofitna organizacija sa sjedištem u Sarajevu, registrovana u martu 2008. pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. NODAS je osnovan kako bi podržao održivi razvoj regiona, a putem razvoja i izgradnje kapaciteta.

Naša Vizija: Otvoreno, demokratsko društvo utemeljeno na aktivizmu, solidarnosti i povjerenju. Mi čvrsto vjerujemo da predani pojedinci i skupine doista mogu promijeniti svoje okruženje na bolje.
Naša Misija: „Biti inspiracija i potpora aktivnom sudjelovanju građana u izgradnji civilnog društva, te poticati i promicati volonterstvo, obrazovanje, razvoj poduzetništva, ruralni razvoj i ekologiju među mladima, ženama te marginaliziranim i ranjivim skupinama“.

about us
Naši partneri