SVJETSKI DAN ŠUMA
21/03/23

Nodas čestita svim građanima/kama 21. mart - SVJETSKI DAN ŠUMA

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana šume jeste: „Zdrave šume za zdrave ljude“. Dan šuma, kojeg je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih naroda obilježava se svakog 21. marta još od 2012. godine, s ciljem podizanja svijesti o njihovoj važnosti. Na ovaj dan države se ohrabruju da poduzmu lokalne, nacionalne i međunarodne napore za organizovanje aktivnosti koje uključuju zaštitu i očuvanje šumskih ekosistema, s posebnim naglaskom na aktivnosti sadnje drveća. Od šuma zavisi 80% bioraznolikosti Zemlje, vrlo su značajne za naše zdravlje – od pročišćavanja zraka i vode, osiguranja hrane i lijekova pa do poboljšanja standarda života građana/ki korištenjem šumskih resursa.

Kao ekološki osvješteno, Udruženje za afirmaciju i razvoj društva NODAS je realizacijom projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“ dalo svoj doprinos poboljšanju stanja urbane ekologije/šumarstva na području opštine Novo Sarajevo. Naime, proteklih osam mjeseci uz aktivno učešće građana_ki MZ Trg heroja, te učenika_ca Srednje škole za okoliš i drvni dizajn i OŠ „Hrasno“ različitim aktivnostima doveli smo do povećanja sadnje visokog rastinja te gušćoj sadnji stabala na dvije lokacije u naselju Hrasno/Novo Sarajevo . Danas umjesto čistih ili rijetko pošumljenih zelenih površina imamo prave male šume u urbanom području Sarajeva. Urbanim pošumljavanjem se omogućava veći protok zraka, smanjenje buke, smanjenje temperature i još mnogo toga, a boravak u parkovima ima naročito dobar uticaj na mentalno zdravlje te socijalizaciju stanovništva. NODAS u narednom periodu ima namjeru nastaviti ovu pionirsku akciju i proširiti je na što veći broj urbanih sredina u cijeloj BiH.

Podizanjem svijesti o vrijednosti šuma, podižemo i svijest o važnosti očuvanja istih. Danas su šume, što zbog klimatskih promjena, što opštom čovjekovom nebrigom veoma ugrožene. Ovogodišnji moto Zdrave šume za zdrave ljude podcrtavaju vrijednost i značaj, kako zdravlja ljudi, tako i zdravlja šuma. Pomažući šumama da ostanu zdrave i vitalne to isto činimo i ljudima. Kako šetnja šumom blagotvorno utiče na fizičko i na psihičko zdravlje ljudi pozivamo sve građane_ke da iskoriste obližnje obronke naših predivnih planina i vrijeme provedu u prirodnom – šumskom ambijentu.

Pogledaj ostale novosti i oglase
06/10/23

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga sprovedbe  „Programi koherentnosti ekologije i pčelarstva-uzročno posljedična veza na ekosistem i pravnog okvira na temu pčelarstva“, a u sklopu projekta ““BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva””.  

Dokumentaciju u sklopu oglasa možete preuzeti na slijedećim linkovima:

06/10/23

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga sprovedbe  Programa unaprjeđenja kapaciteta uprave i  uposlenika udruženja NODAS, a u sklopu projekta ““BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva”.  

Dokumentaciju u sklopu oglasa možete preuzeti na slijedećim linkovima:

22/09/23

Pozivamo Vas da podnesete ponudu za pružanje usluga izrade Inicialnog Akcionog Plana za dvije opštine/općine (Milići i Tešanj), a u sklopu projekta ““BeeAlive – Ublažavanje klimatskih promjena i razvoj pčelarstva””.  

Prilog POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU INICIALNOG AKCIONOG PLANA mozete preuzeti na slijedećem linku:

IV Annex I - NODAS IAP PBOSBIH258-23-23-SER1-SM

22/08/23

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u Bosni i Hercegovini – NODAS (www.nodas.ba) je lokalna, nevladina, neprofitna organizacija sa sjedištem u Sarajevu osnovana kako bi pružila podršku održivom razvoju regiona. Područja djelovanja su:

 • Ekonomija
  (podrška malim poduzetnicima)
 • Zaštita, obnova i promocija kuturne i istorijske baštine
 • Ekologija
 • Zaštita ljudskih prava

Tražimo motivisanu osobu za poziciju Službenika/ice za finansije i administraciju kao dijela malog tima koji upravo kreće sa implementacijom novih projekata. Finansijski Asistent je ključni dio tima koji pored navedenih zadataka aktivno učestvuje i u drugim segmentima implementacije a za sve navedene obaveze obezbjeđena je i obuka te mentorstvo. Službenik/ca za finansije je odgovoran/na za finansijsko-administrativne poslove Nodas-a, kao što su upravljanje finansijskom dokumentacijom, knjiženje poslovnih transakcija, bankovna plaćanja, vođenje blagajne, priprema i arhiviranje finansijske dokumentacije u skladu sa internim procedurama, komunikacija sa dobavljačima i ostali poslovi koji se tiču redovnog finansijskog poslovanja Nodasa.

Ukoliko volite izazove te želite učiti i iskazati svoju kreativnost pozivamo Vas da nam se javite.

Otvorena pozicija: Službenik/ica za finansije i administraciju

Posjedujete:

 • Minimalno srednju stručnu spremu (SSS), poželjno ekonomskog usmjerenja
 • Najmanje 2 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama na finansijskim poslovima
 • Odlična pisana i usmena komunikacija
 • Aktivno poznavanje engleskog i B/H/S jezika u pismu i govoru
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office (sa fokusom na napredno poznavanje korištenja programa Excel i Word), internet pretraživanja i e-mail komunikacije
 • Poznavanje finansijskih procedura i propisa, finansijskog planiranja, upravljanja budžetima i izvještavanje
 • Iskustvo sa donatorima i/ili drugim izvorima finansiranja (BMZ, EU, domaći i strani fondovi)

Nudimo:

 • Ugovor u trajanju od 11 mjeseci sa mogućnošću produženja,
 • Jedinstvenu, izazovnu i profesionalnu priliku za rast, razvoj i učenje,
 •  Podržavajuće,i motivirajuće okruženje neophodno za stabilno upravljanje,
 • Podršku tokom svakodnevnog obavljanja zadataka, ohrabrivanje i poticanje samostalnosti u radu,
 • Profesionalizam, dinamičnost i posvećenost,
 • Poslovna putovanja u BiH

Svoje motivaciono pismo i biografiju sa referencama pošaljite putem adrese: nodas@nodas.ba najkasnije do 04.09.2023 do 15h.

Samo kandidati i kandidatkinje čija prijava bude uzeta u razmatranje, bit će informisani o terminu finalnog intervjua.

1 2 3 6