TENDER
02/11/22

Poziv za izgradnju/podizanje dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ na ciljanim lokalitetima

 

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za izgradnju/podizanje dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ na ciljanim lokalitetima za potrebe NODAS – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH, u sklopu projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Opis traženih proizvoda i usluga i sve neophodne priloge možete naći na slijedećim linkovima:

 1. Aneks 1 - Specifikacija
 2. Aneks 2 - opisi
 3. Plan Park Trg Heroja Hrasno
 4. Plan Park Srednja škola

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije. Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Lokaliteti za izgradnju/podizanje dva ogledno-edukativna parka „Urbana šuma“ su:

 1. LOK 1– naseljeHrasno, MZ Trg heroja: zelena površina uz kružni tok na raskrsnici ulica Aleja lipa i Porodice Ribar, te
 2. LOK 2 – na zelenoj površini uz zgradu Srednje škole za okoliš i drvni dizajn.

Vremenski rokovi:

Mogućnost početka radova u roku od 10 dana od potpisivanja ugovora, rok za kompletnu izvedbu radova 21 dan.

Kriterijumi:

Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno), usklađenost sa Aneksom 1 i Aneksom 2, te mogućnost izvođenja svih radova, početka izvođenja radova, rok završetka i garancija na izvedene radove.

NODAS zadržava pravo promjene količina usluga i roba u narudžbi u odnosu na osnovne ponude – u ovisnosti od ponuđenih cijena.

Sve cijene moraju imati uračunat PDV (za firme koje su u PDV sistemu), transport te sve druge radove i usluge. Pravo na učešće imaju isključivo firme registrovane za djelatnost izgradnje, uređenja, projektovanja parkovskih površina te su obavezne dostaviti i dokaz o registraciji djelatnosti (kopija rješenja).

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 8. 11. 2022. godine (ponedjeljak) do 11:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: „SUP-SER 1-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca. Obavezno je slanje precizne specifikacije.

NAPOMENA!

Obavezno detaljno pročitati Aneks 1 i Aneks 2, te u skladu s istim, tj. u skladu s opisom načina gradnje i materijala, dostaviti opise i fotografije svih dostupnih artikala i radova koji se daju u ponudi.

Posebno opisati:

 • dostupne dimenzije sadnica;
 • starost sadnica;
 • uslove izdavanja garancija;
 • vremenski plan izgradnje.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 11.11.2022. godine.

Pogledaj i ostale tendere
15/03/23

Poziv za nabavku IT opreme za Udruženje pčelara

Referentni broj: PBOSBIH251-21-22-SUP12-SM

Pozivaju se svi zainteresovani da pošalju ponudu za nabavku IT opreme u okviru projekta “Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem”, koji se finansira sredstvima njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i opština/općina/grada Ljubinje, Milići, Tešanj i Livno, a implementira NODAS – Udruženje za razvoj i afrimaciju društva u BiH uz podršku njemačke nevladine organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transport i isporuku IT opreme za korisnike projekta – udruženja pčelara u četiri projektne sredine (Ljubinje, Milići, Tešanj i Livno).

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti. NODAS zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-a u cjelini.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba se pozivaju da preuzmu kompletan tender dosije na slijedećim linkovima:

 1. Annex IT Oprema za udruženja PBOSBIH251-21-22-SUP12-SM
 2. 7a GEN_2-4_Confirmation_of_Compliance_November_2020

ili zahtjevom na e-mail: nodas@nodas.ba.

Svi zainteresovani treba da dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tender dokumentacije, a krajnji rok za predaju zapečaćenih ponuda – lično ili poštom je 30. 3. 2023. godina (četvrtak) do 12:00 časova na adresu Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo.

Otvaranje ponuda će biti organizovano isti dan 30. 3. 2023. u 13:00 časova uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača, a koji se trebaju prethodno uredno najaviti.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati NODAS:

 • Kolodvorska 10, 71000 Sarajevo;
 • tel: 033 618 323;
 • fax 033 618 324;
 • e-mail: nodas@nodas.ba
13/02/23

Poziv za angažman animatora / animatorica.

Referentni broj: SER-5-22-Relaod2-SM

Pozivamo sve zainteresovane umjetničke grupe da podnesu ponudu za pružanje usluga animacije za djecu predškolskog i školskog uzrasta na području općine Novo Sarajevo, na lokaciji u MZ Trg heroja/naselje Hrasno. Navedene usluge su neophodne za nastavak realizacije planiranih aktivnosti u sklopu realizacije projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Opis angažmana: u cilju promocije otvaranja novoizgrađenog parka kojom se želi popularizirat korištenje parkovskih površina, organizovat će se animativna aktivnost za potrebe djece, gdje će se ista potaći na aktivno korištenje parkovskih površina, druženje i sticanje navika produktivnog boravka u parku. Ova aktivnost će se održati 17. 2. 2023. u trajanju od 2 školska časa.

NODAS – Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH od 1. 7. 2022. godine provodi projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” kojim se želi potaći aktivan pristup stanovništva u planiranju, očuvanju i podizanju novih zelenih površina ali i edukaciji djece i odraslih o načinima unaprjeđenja postojećeg stanja urbane ekologije.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Lokalitet za realizaciju, tj. pružanje usluge je:

 • naselje Hrasno, MZ Trg heroja: zelena površina uz kružni tok na raskrsnici ulica Aleja lipa i Porodice Ribar.

Vremenski rokovi:

 • Rok za pružanje usluge je 17. 2. 2023.

Kriterijumi:

Ponuđači moraju biti fizička lica koja djeluju kao tim, a koji posjeduju iskustva i znanja potrebna za pružanje ovakvih usluga.

Uz ponudu priložiti prateću dokumentaciju kako slijedi:

 1. Plan provođenja animacije sa opisom (metodologija);
 2. Broj animatora u umjetničkoj grupi
 3. Biografije (sa jasnim informacijama o obrazovanju i relevantnom iskustvu);
 4. Finansijska ponuda.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 15. 2. 2023. godine do 13:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: SER-5-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Isključivo odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 16. 2. 2023. godine.

13/02/23

Poziv za usluge kateringa

Referentni broj: SUP-12-22-Relaod2-SM.

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za usluge kateringa za potrebe NODAS-a – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH. Navedene usluge su neophodne za realizaciju događaja na otvorenom za 30 osoba u Novom Sarajevu na lokaciji Trg Heroja Sarajevo, u sklopu realizacije projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Specifikaciju traženog (Aneks 1) možete naći OVDJE.

Vremenski rokovi:

 • Dobavljač treba isporučiti robu i usluge u što skorijem roku, najviše 2 dana od datuma narudžbe.

Kriterijumi:

Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno), usklađenost sa Aneksom 1, te rokovi isporuke i garancija.

NODAS zadržava pravo promjene količina roba i usluge u narudžbi u odnosu na osnovnu ponudu – u ovisnosti od ponuđenih cijena.

Sve cijene moraju imati uračunat PDV (za firme koje su u PDV sistemu), transport i druge usluge.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 15. 2. 2023. godine (utorak) do 12:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: „SUP-12-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca. Obavezno je slanje precizne specifikacije.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 16. 2. 2023. godine.

10/02/23

Poziv za usluge izrade edukativnih brošura.

Referentni broj: SUP-13-22-Relaod2-SM,

Pozivamo sve zainteresovane da podnesu ponudu za usluge izrade edukativnih brošura za potrebe NODAS-a – Udruženja za razvoj i afirmaciju društva u BiH. Navedene usluge su neophodne za nastavak realizacije planiranih aktivnosti u sklopu realizacije projekta „Urbane šume – znanje i učešće svih“.

Projekat “Urbane šume – znanje i učešće svih” je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Potrebnu dokumentaciju možete naći na slijedećim linkovima:

 1. Aneks 1 - Specifikacija edukativne brošure
 2. Aneks 2 - grafička priprema brošure

Vremenski rokovi:

 • Isporuka u što skorijem roku, najviše 3 dana od datuma narudžbe

Kriterijumi:

Kriterijum za dodjelu ugovora biće najniža cijena (kumulativno), usklađenost sa Aneksom 1, te rokovi isporuke i garancija.

NODAS zadržava pravo promjene količine robe i usluge u odnosu na osnovnu ponudu – u ovisnosti od ponuđenih cijena.

Sve cijene moraju imati uračunat PDV (za firme koje su u PDV sistemu), transport i druge usluge.

Uslovi slanja ponuda:

Ponuda mora stići najkasnije do 14. 2. 2023. godine (utorak) do 14:00 sati e-mailom, poštom ili lično sa naznakom: „SUP-13-22-Relaod2-SM“, a na poleđini koverte obavezno navedite tačan naziv i adresu pošiljaoca. Obavezno je slanje precizne specifikacije.

Kontakti za slanje ponuda:

NODAS Udruženje za razvoj i afirmaciju društva u BiH

Kolodvorska 10,

71 000 Sarajevo

Telefon/faks: +387 33 618 323;

                       +387 33 618 324

e-mail: nodas@nodas.ba

Nekompletne ponude kao i ponude pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Odabrani ponuđač će biti obavješten o realizaciji tendera najkasnije do 15. 2. 2023. godine.

1 2 3 7